`
Video-Hot - Video: Nghịch dại liếm cột kim loại giữa trời lạnh -16 độ C, nam thanh nhiên nhận kết đắng ngắt

Video: Nghịch dại liếm cột kim loại giữa trời lạnh -16 độ C, nam thanh nhiên nhận kết đắng ngắt

Giữa trời lạnh -16 độ C, một nam thanh niên ở Tảo Trang (Sơn Đông, Trung Quốc) đã thử liếm cột sắt và nhận cái kết "đắng".

Trong Video