`
Video-Hot - Video: Ngỡ ngàng khoảnh khắc cảnh sát tháo chạy khi người biểu tình ập vào nhà Quốc hội Mỹ

Video: Ngỡ ngàng khoảnh khắc cảnh sát tháo chạy khi người biểu tình ập vào nhà Quốc hội Mỹ

Thấy nhóm người biểu tình ủng hộ ông Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, viên cảnh sát vội bỏ chạy lên tầng trên.

Trong Video