Video-Hot - Video: Cuộc đụng độ khốc liệt giữa gầm ghì đá và chim ưng có tốc độ nhanh nhất thế giới

Video: Cuộc đụng độ khốc liệt giữa gầm ghì đá và chim ưng có tốc độ nhanh nhất thế giới

Con gầm ghì đá đã rất cố gắng để trốn thoát nhưng vẫn không thể chiến thắng được chim ưng có tốc độ bay lên tới 300 km/h.