`
Video-Hot - Video: Người phụ nữ bất ngờ bị "trâu điên" húc văng lên không trung

Video: Người phụ nữ bất ngờ bị "trâu điên" húc văng lên không trung

Đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị một con trâu húc văng lên không trung rồi ngã xuống đường, gãy xương.

Trong Video