Vietcombank dư nợ tín dụng đến 31/5 tăng 3,63\%


Thứ 4, 25/06/2014 | 09:17


Huy động vốn từ nền kinh tế của ngân hàng Vietcombank đạt 369.539 tỷ đồng, tăng 11,5\%.

Huy động vốn từ nền kinh tế của ngân hàng Vietcombank đạt 369.539 tỷ đồng, tăng 11,5\%.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) cho biết, tính đến ngày 31/5/2014, tổng tài sản của ngân hàng đạt 480.803 tỷ đồng, tăng 2,81\% so với đầu năm.

Huy động vốn từ nền kinh tế đạt 369.539 tỷ đồng, tăng 11,5\%. Dư nợ tín dụng đạt 282.595 tỷ đồng, tăng 3,63\%.

Vietcombank dư nợ tín dụng đến 31/5 tăng 3,63\%

Tính đến tháng 4/2014, Vietcombank có gần 14.000 cán bộ nhân viên. Theo kế hoạch trình Đại hội cổ đông 2014, Vietcombank dự kiến số lượng nhân viên không quá 14.834 người.

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2014, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11\% lên 520.583 tỷ đồng trong năm 2014, dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 13\% lên 309.975 tỷ đồng. Huy động vốn từ nền kinh tế trong năm nay được dự kiến tăng 13\% lên 384.493 tỷ đồng.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/vietcombank-du-no-tin-dung-den-315-tang-363-a38217.html