VietJetAir ký hợp đồng mua động cơ máy bay trị giá 800 triệu USD


Thứ 6, 20/12/2013 | 04:50


VietJetAir cho biết hãng này đã ký hợp đồng mua động cơ CFM với liên doanh GE (General Electric) & Snecma để cung cấp cho các máy bay A320/321 CEO của hãng.

V?etJetA?r cho b?ết hãng này đã ký hợp đồng mua động cơ CFM vớ? l?ên doanh GE (General Electr?c) & Snecma để cung cấp cho các máy bay A320/321 CEO của hãng.

Đây là loạ? động cơ phản lực có ưu thế về h?ệu suất cao, t?ết k?ệm nh?ên l?ệu và thân th?ện vớ? mô? trường, sẽ được trang bị cho những ch?ếc máy bay đầu t?ên trong thỏa thuận mua và thuê 100 ch?ếc máy bay của V?etJet A?r mớ? ký hồ? tháng 9/2013. 

Lễ ký hợp đồng vớ? GE d?ễn ra tạ? Hà Nộ? (ảnh), trong chuyến v?ếng thăm V?ệt Nam của Ngoạ? trưởng Mỹ - Thượng Nghị sĩ John Kerry. Hợp đồng mua động cơ máy bay bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng trị g?á vào khoảng 800 tr?ệu USD. 

Theo t?n tức đánh g?á, hợp đồng mua động cơ máy bay này đánh dấu thêm một bước phát tr?ển quan trọng và th?ết thực trong sự hợp tác toàn d?ện g?ữa ha? nước V?ệt Nam và Hoa Kỳ.

K?m Cương

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/vietjetair-ky-hop-dong-mua-dong-co-may-bay-tri-gia-800-trieu-usd-a14407.html