Viettel chính thức tham gia "100 Thương hiệu đồng hành" cùng ĐS&PL


Thứ 5, 24/10/2013 | 04:44


(ĐS&PL) - Công ty Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel vừa chính thức ký hợp đồng tham gia chương trình “100 Thương hiệu đồng hành" do báo Đời sống & Pháp luật (ĐS&PL) tổ chức.

(ĐS&PL) - Công ty Thương mạ? và Xuất Nhập khẩu V?ettel vừa chính thức ký hợp đồng tham g?a chương trình t?n-tuc/bao-dspl-ra-mat-chuong-tr?nh-100-thuong-h?eu-dong-hanh-a5075.html" target="\_blank">“100 Thương h?ệu đồng hành" do báo Đờ? sống & Pháp luật (ĐS&PL) tổ chức.
Sau kh? chính thức ký kết hợp đồng tham dự “100 Thương h?ệu đồng hành" cùng báo ĐS&PL , Công ty Thương mạ? và Xuất Nhập khẩu V?ettel sẽ được bảo trợ thông t?n truyền thông trong vòng một năm; được đăng bà? v?ết quảng bá thương h?ệu trên ĐS&PL onl?ne; được đặt logo thương h?ệu trên ĐS&PL Onl?ne, được cấp chứng nhận và thẻ đồng hành cùng báo ĐS&PL…
 Công ty Thương mạ? và Xuất Nhập khẩu V?ettel là một trong những công ty trực thuộc Tập đoàn V?ễn thông Quân độ? (V?ettel), là đơn vị hàng đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực k?nh doanh, xuất nhập khẩu các th?ết bị, công trình, th?ết bị công cụ sản xuất bưu chính - v?ễn thông, đ?ện, đ?ện tử, t?n học, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông t?n, đo lường, đ?ều kh?ển tạ? V?ệt Nam.
V?ệc tham g?a chương trình “100 Thương h?ệu đồng hành" do Báo ĐS&PL tổ chức lần này được xem là một trong những kế hoạch ch?ến lược nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương h?ệu của Công ty Thương mạ? và Xuất Nhập khẩu V?ettel nó? r?êng và tập đoàn V?ettel nó? chung.
 t?n-tuc/bao-dspl-ra-mat-chuong-tr?nh-100-thuong-h?eu-dong-hanh-a5075.html" target="\_blank">"100 thương h?ệu đồng hành" là một trong những chương trình đặc b?ệt của báo ĐS&PL song hành cùng các doanh ngh?ệp trong v?ệc bảo trợ thông t?n truyền thông. Kh? tham dự chương trình này, các doanh ngh?ệp sẽ nhận được những hỗ trợ, ưu đã? đặc b?ệt từ phía báo ĐS&PL trong v?ệc xây dựng và quảng bá thương h?ệu cũng như xử lý khủng hoảng truyền thông, nhằm g?úp doanh ngh?ệp vững bước trên con đường đ? đến thành công.
 

Huy Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viettel-chinh-thuc-tham-gia-100-thuong-hieu-dong-hanh-cung-dspl-a6396.html