Vinaconex 25 sắp được Công ty mẹ “bơm vốn” thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.


MATHOA

Thứ 6, 27/10/2023 | 08:00


Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HoSE:VCG) thông báo Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Vinaconex 25.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của VCG đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng của công ty cổ phần Vinaconex 25 (Mã: VCC). Bên cạnh đó, HĐQT cũng phê duyệt cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, số cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được quyền mua là 7,959,300 cổ phần (tương ứng thực hiện quyền 1:1 – cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm). Giá trị cổ phần được quyền mua tính theo mệnh giá là 79,593,000,000 đồng.

Số tiền 120 tỷ đồng thu được Vinaconex 25 dự kiến thanh toán khế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023. Tại ngày 30/6, Vinaconex 25 đi vay tổng cộng 332 tỷ đồng, hầu hết là vay từ ngân hàng. Trong đó, vay tại BIDV 204 tỷ đồng, vay VietinBank hơn 75 tỷ đồng và 52 tỷ đồng còn lại là vay tín chấp từ Vinaconex. Khoản vay tại VietinBank sẽ đáo hạn vào cuối năm nay.

Media - Vinaconex 25 sắp được Công ty mẹ “bơm vốn” thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vinaconex đã thông báo Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Vinaconex 25.

Cũng tại cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của Vinaconex 25 là 1.128 tỷ đồng, cao gấp 7,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong 4 năm gần nhất, quy mô doanh thu của Vinaconex 25 là từ trên 800 đến hơn 1.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận không quá 15 tỷ đồng mỗi năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Vinaconex 25 ghi nhận doanh thu và bán hàng cung cấp dịch vụ 485,6 tỷ đồng, tăng 106,4 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước do do đà tăng của doanh thu mạnh hơn đà tăng của chi phí.

So với mục tiêu cả năm đem về 1.489 tỷ đồng doanh thu và gần 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Vinaconex 25 mới hoàn thành 33% kế hoạch và 15% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Xét về dòng tiền, mặc dù lợi nhuận tăng nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Vinaconex 25 tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 68,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 30,97 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 31,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 100,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vinaconex-25-sap-duoc-cong-ty-me-bom-von-thong-qua-viec-chao-ban-co-phieu-de-tang-von-dieu-le-a596424.html