Vinalines phấn đấu đạt mục tiêu IPO vào tháng 8/2018


Thứ 5, 21/06/2018 | 07:15


Hình thức cổ phần hóa Vinalines là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong phương án cổ phần hóa mới nhất được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hình thức cổ phần hóa Vinalines là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa cho biết, phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phấn đấu chào bán ra công chúng (IPO) vào tháng 8 tới đây.

Theo kế hoạch, sau khi cổ phần hóa thành công, Vinalines sẽ có vốn điều lệ 14.046,058 tỷ đồng, bao gồm giá trị vốn nhà nước là 11.946,058 tỷ đồng. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành lần đầu của Vinalines là 1.404.605.800 cổ phần.

Cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu tại Vinalines được kiến nghị theo hướng Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ, tương đương 912.993.770 cổ phần; bán cho nhà đầu tư chiến lược 207.896.970 cổ phần, tương đương 14,8% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho CB, CNV 2.293.900 cổ phần, tương đương 0,16% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 0,04% vốn điều lệ.

Vinalines đã được lên phương án cổ phần hóa từ mấy năm nay. Ảnh: Báo Giao thông

Theo tin từ Thời báo Tài chính Việt Nam, trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Vinalines, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, quyền Tổng giám đốc Vinalines, cho biết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Vinalines đã có nhiều bước chuyển biến khi doanh thu hợp nhất gần 16.000 tỷ đồng (đạt 114,8 % so với kế hoạch); lợi nhuận đạt 515 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinalines cũng xác định cổ phần hóa, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Công ty mẹ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và việc IPO sẽ được thực hiện trước 30/6.

Đến nay, phương án cổ phần hóa đã trình Thủ tướng Chính phủ. Việc cổ phần hóa được ông Tĩnh mô tả là sẽ "khẳng định sự phục hồi của Vinalines, đẩy lùi những khó khăn vướng mắc của một doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn".

Thông tin từ báo Đầu tư, do phải chỉnh sửa phương án cổ phần hóa, nên Vinalines đã đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh kế hoạch tiến độ cổ phần hóa công ty mẹ. Theo đó, thay vì cuối tháng 3/2018, thời gian tiến hành IPO sẽ phải lùi đến tháng 8/2018, trước khi khép lại vào tháng 9/2018, với việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Kế hoạch này chỉ khả thi nếu như Vinalines hội được 2 điều kiện cần là Phương án tháng 3/2018 không thay đổi nhiều và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chậm nhất là trước 25/5/2018. Đây là tiến độ rất gấp bởi các bộ, ngành sẽ chỉ còn khoảng 2 tuần để cho ý kiến về phương án cổ phần hóa Vinalines để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng phê duyệt.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vinalines-phan-dau-dat-muc-tieu-ipo-vao-thang-82018-a233787.html