Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phục hồi tăng trưởng kinh tế


Thứ 6, 22/07/2022 | 08:00


Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc, tiếp tục ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Những kết quả đạt được là nỗ lực chung của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân địa phương, 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được địa phương đặt ra trong năm 2021 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Thu hút đầu tư, thu ngân sách nội địa

Trong bức tranh tăng trưởng kinh tế là hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh năm 2021 đạt được những kết quả rất tích cực. Toàn tỉnh đã thu hút trên 1,025 tỷ USD vốn FDI, tăng 51,29% so với cùng kỳ năm 2020; thu hút 21,8 nghìn tỷ đồng vốn DDI, tăng 143,07% so năm 2020. Đặc biệt năm 2021 tỉnh đã thu hút được một số dự án lớn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, hạ tầng KCN, CCN, đô thị, nông nghiệp,... đây là những dự án được xác định là động lực tăng trưởng cho tỉnh trong thời gian tới như: 6 dự án KCN (Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - KV2, Nam Bình Xuyên...); 3 Cụm Công nghiệp (Hợp Thịnh, Hoàng Lâu, Đình Chu); dự án đầu tư cải tạo trang trại, chuyển đổi vật nuôi từ lợn sang bò thịt, xây dựng cơ sở chăn nuôi giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối tại Tam Đảo (Liên danh công ty Vinamilk và công ty Sojit của Nhật Bản); dự án nhà máy sản xuất giấy Kraft Vina vốn đầu tư 14.062 tỷ đồng, nhà máy công nghiệp King Duan Việt Nam 1.192 tỷ đồng....

e5

Đồng chí Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cùng với kết quả thu hút FDI khả quan, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện tích cực. Công tác hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được thực hiện thường xuyên, liên tục. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Nhiều dự án lớn đã thực hiện giải phóng mặt bằng để sớm khởi công như dự án của Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc; Khu đô thị mới Đồng Mong, huyện Bình Xuyên; Khu công nghiệp Bình Xuyên 1, KCN Sơn Lôi; dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hoà, huyện Lập Thạch... Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các Khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đầu tư hoàn thành cơ bản hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện I. Dù trong bối cảnh khó khăn do tác động dịch bệnh kéo dài, hoạt động thu, chi ngân sách vẫn đạt kết quả tích cực. Năm 2021 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 32,882 ngàn tỷ đồng, đạt 107% dự toán, trong đó thu nội địa là 28,204 nghìn tỷ đồng, đạt 104% dự toán, trong đó: thu từ khu vực FDI ước đạt 18,826 ngàn tỷ đồng, đạt 86% dự toán, khu vực ngoài quốc doanh tăng 16% so với dự toán, tăng cao nhất từ trước đến nay; thu từ tiền sử dụng đất ước cả năm đạt 4,376 ngàn tỷ đồng, đạt 438% dự toán... góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2021. Chi ngân sách địa phương cả năm đạt 19,943 ngàn tỷ đồng, đạt 112% dự toán và bằng 87% so thực hiện năm 2020, đáp ứng nhiệm vụ chi năm 2021. “Đây là một sự chuyển mình rất đáng ghi nhận của địa phương bởi từ trước tới nay, Vĩnh Phúc là tỉnh có số thu ngân sách lớn chủ yếu từ khu vực FDI. Đây cũng là năm đầu tiên thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh của Vĩnh Phúc tăng cao nhất từ trước đến nay, bù đắp cho số thu của Vĩnh Phúc khi khu vực FDI bị sụt giảm gần 4.000 tỷ đồng”.

e62

Vĩnh Phúc tăng cường thu hút FDI

Đồng chí Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh ổn định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được TW và các tỉnh, thành phố vẫn luôn được đánh giá cao về cách làm và kết quả thực hiện. Với sự quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống không chủ quan với dịch Covid-19, về cơ bản vẫn luôn đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Mạng lưới các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm đầu tư mở rộng và nâng cấp. Nhờ đó, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo và đạt được những kết quả tích cực.

Tiếp tục bảo vệ thành quả mục tiêu kép

Năm 2022, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

 

Đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, môi trường; chú trọng cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu phát triển kinh tế được đặt ra trong năm 2022: Hiện Vĩnh Phúc đang tập trung thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả Chiến lược tổng thể về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kiên định mục tiêu kép, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đặc biệt là những biến chủng mới. Vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Các giải pháp chú trọng bao gồm: Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, trốn thuế, chống gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho tỉnh giai đoạn 2021-2025. Kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt các điểm nghẽn về đất đai, môi trường đầu tư, đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách đã được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xử lý các tồn tại vướng mắc trong từng lĩnh vực, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên bằng các giải pháp về hỗ trợ tín dụng, tài chính.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư đón đầu thời cơ mới mở ra sau đại dịch. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp FDI; Tăng cường thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chú trọng mời gọi các nhà đầu tư từ các quốc gia là đối tác đầu tư của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng trong những năm qua, đặc biệt là các quốc gia đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do.

Huyền Thu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vinh-phuc-day-manh-phuc-hoi-tang-truong-kinh-te-a545364.html