VNPT bổ nhiệm một loạt lãnh đạo mới


Thứ 6, 06/08/2021 | 18:43


Cùng sự kiện

Trong ngày 6/8, VNPT đã công bố quyết định bổ nhiệm hàng loạt nhân sự giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn.

Kinh doanh - VNPT bổ nhiệm một loạt lãnh đạo mới
Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VietnamFinance

Ngày 6/8/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, thành viên Hội đồng Thành viên và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Cụ thể, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chuẩn y ông Huỳnh Quang Liêm- thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng quyết định bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, giữ chức vụ thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT.

Bà Hoàng Kim Bình- Phó Tổng Giám đốc VNPT-Net, cũng được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT.

Cùng ngày, Tập đoàn VNPT cũng công bố các quyết định bổ nhiệm thêm 2 phó tổng giám đốc và lãnh đạo cấp cao của các đơn vị thành viên.

Trong đó, bà Trần Thanh Thủy và ông Ngô Diên Hy được Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT đã quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Tập đoàn VNPT cũng công bố các quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Trường Giang- Trưởng đại diện – Giám đốc VNPT Đà Nẵng làm Tổng Giám đốc VNPT - Media và ông Dương Thành Long- Tổng Giám đốc VNPT - Media làm Tổng Giám đốc VNPT – IT.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vnpt-bo-nhiem-mot-loat-lanh-dao-moi-a509397.html