Vợ đẻ, chồng sẽ được nghỉ chế độ thai sản 5 ngày


Thứ 3, 24/09/2013 | 22:53


(ĐSPL) - Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc kể từ 30 ngày đầu vợ sinh con.

(ĐSPL) - Lao động nam đang đóng BHXH kh? vợ s?nh con được nghỉ v?ệc hưởng chế độ tha? sản 5 ngày làm v?ệc kể từ 30 ngày đầu vợ s?nh con.

Bộ Lao động - Thương b?nh và Xã hộ? vừa đưa ra lấy ý k?ến dự thảo Luật Bảo h?ểm xã hộ?. Theo đó, Bộ Lao động-Thương b?nh và Xã hộ? đề xuất lao động nữ s?nh con được nghỉ v?ệc hưởng chế độ tha? sản trước và sau kh? s?nh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ s?nh đô? trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đ?, cứ mỗ? con, ngườ? mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thờ? g?an nghỉ hưởng chế độ tha? sản trước kh? s?nh tố? đa không quá 02 tháng.

Vợ đẻ, chồng sẽ được nghỉ chế độ tha? sản 5 ngày

Dự thảo cũng quy định: Lao động nam đang đóng bảo h?ểm xã hộ? kh? vợ s?nh con được nghỉ v?ệc hưởng chế độ tha? sản 5 ngày làm v?ệc kể từ 30 ngày đầu vợ s?nh con. 

Đố? vớ? trường hợp vợ s?nh con phả? phẫu thuật lao động nam được nghỉ v?ệc hưởng chế độ tha? sản 7 ngày làm v?ệc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp sau kh? s?nh con, nếu con dướ? ha? tháng tuổ? bị chết thì mẹ được nghỉ v?ệc ba tháng tính từ ngày s?nh con; nếu con từ ha? tháng tuổ? trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ v?ệc một tháng tính từ ngày con chết, nhưng thờ? g?an nghỉ v?ệc hưởng chế độ tha? sản không vượt quá thờ? g?an quy định; thờ? g?an này không tính vào thờ? g?an nghỉ v?ệc r?êng theo quy định của pháp luật về lao động…

Trường hợp cha hoặc ngườ? trực t?ếp nuô? dưỡng tham g?a bảo h?ểm xã hộ? nhưng không nghỉ v?ệc thì ngoà? t?ền lương còn được hưởng chế độ tha? sản đố? vớ? thờ? g?an còn lạ? của ngườ? vợ theo quy định.

K.L?nh 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-de-chong-se-duoc-nghi-che-do-thai-san-5-ngay-a2720.html