Vụ Hiệu trưởng bị dọa giết: Âm mưu lật đổ hay hiệu trưởng nhiều sai phạm?


Thứ 5, 28/11/2013 | 06:53


(ĐSPL) – Báo Đời sống và Pháp luật xin tiếp tục gửi đến độc giả thông tin xung quanh vụ hiệu trưởng trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam liên tục bị giáo viên nhà trường dọa giết.

(ĐSPL) –  Báo Đờ? sống và Pháp luật x?n t?ếp tục gử? đến độc g?ả thông t?n xung quanh vụ h?ệu trưởng trường Trung cấp nghệ thuật X?ếc và Tạp kỹ V?ệt Nam l?ên tục bị g?áo v?ên nhà trường dọa g?ết. 

Ngày 23/8/2013, tập thể cán bộ g?áo v?ên trường Trung cấp nghệ thuật x?ếc và tạp kĩ V?ệt Nam gồm chín ngườ? t?ếp tục đứng đơn tố cáo ông Hoàng M?nh Khánh có nh?ều sa? phạm trong quá trình đảm nh?ệm chức vụ H?ệu trưởng của trường.

Trường Trung cấp nghệ thuật X?ếc và Tạp kỹ V?ệt Nam

Ngườ? đứng đơn tố cáo gồm: Hoàng T.U (thầy g?áo đe dọa g?ết H?ệu trưởng), Đỗ Thành Trung, Trần Thị Nhung, Phạm Đức Hộc, Nguyễn Thị Ngọc Đ?ệp, Bù? Thị Thủy, Nguyễn Ngọc M?nh, Hoàng Anh Huấn, Nguyễn M?nh Tròng. Trong đơn, ông Hoàng M?nh Khánh bị tố v? phạm nh?ều vấn đề, trong đó có bốn vấn đề nổ? cộm.

Vấn đề đầu t?ên được đề cập trong đơn là v?ệc ông Hoàng M?nh Khánh lợ? dụng chức vụ được g?ao, chỉ đạo làm sa? lệch đ?ểm học kỳ II năm học 2010 – 2011 của 13 học s?nh khóa 28. Theo đó, ông Khánh đã “hóa phép” tự ý tăng lên hoặc g?ảm xuống từ 0.1 đến 0.5 đ?ểm trung bình chung học tập của học s?nh.

T?ếp đó, tập thể cán bộ g?áo v?ên trường Trung cấp Nghệ thuật X?ếc và Tạp kĩ V?ệt Nam còn tố ông Hoàng M?nh Khánh lợ? dụng chức quyền, chỉ đạo xếp loạ? sa? lệch kết quả phân loạ? học tập chung của 46 học s?nh các khóa trong ha? năm học (2010 – 2011 và 2011 – 2012).

H?ệu trưởng Hoàng M?nh khánh bị g?áo v?ên dướ? quyền thuê ngườ? dọa lấy đ? tính mạng.

Cụ thể, đơn tố cáo v?ết: ông Khánh đã xếp loạ? kết quả học tập và rèn luyện của s?nh v?ên không dựa trên bất cứ một quy định nào, nổ? cộm là v?ệc có những học s?nh trong cùng một khóa, đ?ểm học tập và đ?ểm rèn luyện cùng là loạ? khá nhưng kh? xếp loạ? lạ? hoàn toàn khác nhau.

Hay v?ệc có những học s?nh kết quả đ?ểm rèn luyện học kỳ I và học kỳ II là loạ? yếu nhưng kết quả đ?ểm rèn luyện tổng kết năm học lạ? đột nh?ên “được” hạ xuống loạ? kém. Thậm chí có v?ệc ông Hoàng M?nh Khánh cho học s?nh không đủ đ?ều k?ện dự th? vẫn được th? bình thường, v? phạm ngh?êm trọng Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy.

Ngoà? ra, v?ệc phúc khảo đ?ểm th? học kỳ I và chấm đ?ểm k?ểm tra năm học 2007- 2008 khóa 27 của ông Hoàng M?nh Khánh cũng được những ngườ? tố cáo cho là “vô nguyên tắc” và v? phạm quy chế của Bộ G?áo dục. Trong đơn nó? rõ, theo đúng quy định của Bộ G?áo dục, học s?nh khóa 27 được th? tốt ngh?ệp từ 7/2011 nhưng ông Khánh đã kéo dà? thêm 1 năm. Phả? nh?ều lần học s?nh khóa 27 đề nghị và trực t?ếp làm đơn gử? lãnh đạo ha? bộ các em mớ? được tổ chức th? tốt ngh?ệp vào 7/2013.

Không chỉ vậy, trong đơn có nó? rõ kết quả “không bình thường” trong v?ệc ông Khánh chỉ đạo Ban chấm th? chấm bổ sung đ?ểm k?ểm tra các môn cơ bản còn th?ếu trong trường hợp của học s?nh Nguyễn Phan Khánh kh? đ?ểm th? của học s?nh này được nâng lên một cách “không bình thường” từ 6.1 đến 9.9 đ?ểm.

V? phạm thứ tư được đề cập trong đơn là v?ệc ông Khánh trực t?ếp ký hồ sơ khống ha? môn T?n học và Ngoạ? ngữ để tổ chức cho học s?nh lớp 12 th? nghề năm học 2010 -2011. Dù trên thực tế, học s?nh không hề học ha? môn này. Theo đó, tổng số học s?nh không học môn T?n học, T?ếng Anh được ông Khánh trực t?ếp kí hồ sơ khống là 12 em vớ? tổng số 336 đầu đ?ểm khống (trung bình 1 học s?nh có 14 đầu đ?ểm khống X 12 học s?nh X 2 môn học).

Không chỉ vậy, những ngườ? v?ết đơn tố cáo còn khẳng định: “Đã phát h?ện thêm và tố cáo t?ếp 23 sa? phạm khác của ông Khánh, bà Nga” và “các nộ? dung này hoàn toàn mớ?, chưa được Bộ xem xét xử lý”.

Có một âm mưu lật đổ?

Ông Hoàng M?nh Khánh - H?ệu trưởng trường Trung cấp nghệ thuật X?ếc và tạp kĩ V?ệt Nam cho b?ết: “Một bộ phận v?ên chức tổ chức kh?ếu k?ện tập thể kéo dà? nhằm lập âm mưu quấy rố? và phá hoạ? sự ngh?ệp đào tạo xã hộ? chủ nghĩa chứ không phả? mang lạ? sự công bằng, trong sạch trong độ? ngũ quản lí lãnh đạo hay mô? trường g?áo dục đào tạo”. 

Báo Đờ? sống và Pháp luật sẽ t?ếp tục thông t?n đến bạn đọc...

Đức Nguyễn - Đông Phong

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hieu-truong-bi-doa-giet-am-muu-lat-do-hay-hieu-truong-nhieu-sai-pham-a10766.html