Vũ khí của CIA đã đến tay quân nổi dậy Syria


Thứ 6, 13/09/2013 | 01:24


Lô vũ khí do Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đảm nhiệm đã được chuyển cho phe nổi dậy Syria, theo một quan chức Mỹ cho CNN biết. Tuy nhiên, phe này đã phủ nhận thông tin trên.rn

L&oc?rc; vũ kh&?acute; do Cơ quan t&?grave;nh báo Trung ương Mỹ (CIA) đảm nh?ệm đ&at?lde; được chuyển cho phe nổ? dậy Syr?a, theo một quan chức Mỹ cho CNN b?ết. Tuy nh?&ec?rc;n, phe này đ&at?lde; phủ nhận th&oc?rc;ng t?n tr&ec?rc;n.

Vị quan chức này đ&at?lde; xác nhận ch? t?ết bản báo cáo được Wash?ngton Post cung cấp lần đầu t?&ec?rc;n, nhưng kh&oc?rc;ng được c&oc?rc;ng kha?.

t?nmo?.vn/2013/09/12/syr?a.jpg.s?ze.xxlarge.promo.jpg">t?nmo?.vn/2013/09/12/syr?a.jpg.s?ze.xxlarge.promo.jpg" alt="" />

Một qu&ac?rc;n l&?acute;nh phe nổ? dậy Syr?a bắn một khẩu súng máy hạng nặng gắn ở mặt sau một ch?ếc xe chở hàng trong một trận ch?ến vớ? ch&?acute;nh quyền Syr?a ở tỉnh Idl?b, Syr?a, vào ngày 9/9

L&oc?rc; vũ kh&?acute; này kh&oc?rc;ng do Mỹ sản xuất, mà được tà? trợ và tổ chức bở? CIA. Theo đó, Mỹ đ&at?lde; bắt đầu t?ếp cận vớ? phe nổ? dậy 2 tuần trước đó sau nh?ều tháng ho&at?lde;n v?ện trợ cho Syr?a. Báo cáo cũng cho b?ết, các l&oc?rc; vũ kh&?acute; của CIA được chuyển qua Syr?a th&oc?rc;ng qua các căn cứ b&?acute; mật ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Nguồn t?n cho b?ết, các l&oc?rc; vũ kh&?acute; đ&at?lde; được chuyển g?ao cho qu&ac?rc;n nổ? dậy Syr?a và các th?ết bị khác cho Bộ Ngoạ? g?ao. Bao gồm các vũ kh&?acute; hạng nhẹ, vũ kh&?acute; chống tăng và đạn dược. Ngoà? ra, các phương t?ện, th?ết bị l?&ec?rc;n lạc h?ện đạ? và các dụng cụ y tế cũng được chuyển g?ao sang cho qu&ac?rc;n nổ? dậy Syr?a.

Tuy nh?&ec?rc;n, H?ệp hộ? quốc tế Syr?a và Qu&ac?rc;n độ? Tự do Syr?a đ&at?lde; phủ nhận họ nhận vũ kh&?acute; từ Mỹ. Đ?ều phố? v?&ec?rc;n truyền th&oc?rc;ng và ch&?acute;nh trị của Qu&ac?rc;n độ? Tự do Syr?a Louay al-Mokadad cho b?ết: “Chúng t&oc?rc;? được hứa hẹn từ ch&?acute;nh quyền Mỹ về v?ệc vận chuyển vũ kh&?acute; trong một khoảng thờ? g?an ngắn, nhưng h?ện g?ờ, chúng t&oc?rc;? vẫn chưa nhận được bất cứ thứ g&?grave;. Chúng t&oc?rc;? hy vọng sẽ nhận được l&oc?rc; vũ kh&?acute; trong thờ? g?an tớ?, bở? v&?grave; chúng t&oc?rc;? đ&at?lde; được hứa hẹn g?úp đỡ và hỗ trợ bở? Mỹ và các quốc g?a ch&ac?rc;u &Ac?rc;u.
Theo Wash?ngtonpost, Mỹ h? vọng rằng qu&ac?rc;n nổ? dậy Syr?a có thể thúc đẩy sức mạnh của các ch?ến b?nh trong cuộc xung đột kèo dà? gần ba năm này.

Ch&?acute;nh quyền tổng thống Obama hồ? tháng 4 đ&at?lde; cam kết cung cấp vũ kh&?acute; cho phe nổ? dậy nhưng nh?ều lo lạ? rằng các l&oc?rc; vũ kh&?acute; này có thể rơ? vào tay của các ch?ến b?nh cực đoan của ch&?acute;nh phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

 W2 tổng hợp
Seat?mes/Do?songphapluat

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-khi-cua-cia-da-den-tay-quan-noi-day-syria-a1078.html