Vụ PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật: Cơ quan chức năng xử lý như thế nào?


Thứ 5, 04/10/2018 | 05:00


Không xử phạt vi phạm hành chính là cách xử lý của chính quyền Thanh Hóa đối với sại phạm tày đình tại PTSC Thanh Hóa.

Chưa có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính là cách xử lý của chính quyền Thanh Hóa đối với sại phạm tại PTSC Thanh Hóa.

Căn cứ vào các tài liệu phóng viên Đời sống và Pháp luật online có được cho thấy, việc PTSC Thanh Hóa cho 07 đơn vị khác thuê đất trái pháp luật diễn ra từ năm 2013, nhưng đến tháng 6/2016, Ban QLKKTNS mới kiểm tra và phát hiện. Do Ban QLKKTNS không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nên đơn vị này đã đề nghị Cục thuế Thanh Hóa thành lập đoàn kiểm tra làm rõ những sai phạm trên.

Về việc này, Cục thuế cho rằng, không có thẩm quyền thanh tra việc cho thuê đất và đã có báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Tài nguyên và Môi Trường.

Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản 9054/UBND-THKH giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra là rõ việc cho thuê đất của PTSC Thanh Hóa.

Một góc cảng PTSC Thanh Hóa

Tại báo cáo số 6186/STNMT – TTr ngày 19/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, Công ty PTSC Thanh Hóa tự ý cho 07 tổ chức thuê mặt bằng là không đúng quy định tại điều 175 Luật đất đai 2013, vi phạm khoản 1, Điều 19 Nghị dịnh số 102/2014/N-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 102/2014/N-CP ngày 10/11/2014. Đồng thời yêu cầu PTSC Thanh Hóa buộc phải nộp lại số tiền thu được từ việc cho các tổ chức thuê mặt bằng trái pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Giao Ban QLKKTNS xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, tại văn bản 165/BQLKKTNS&KCN-TNMT một lần nữa khẳng định đơn vị này không có thẩm quyền xử phạt, chỉ có chức năng kiểm tra, phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND huyện Tĩnh Gia nghiên cứu hình thức và biện pháp xử lý phù hợp. Ngay sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản 1431/UBND-NN ngày 15/2/2017 giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu. Như vậy, với việc đẩy đi, đẩy lại một vụ việc chứng tỏ các đơn vị này dường như đang đá quả bóng trách nhiệm cho nhau.

Cực chẳng đã, ngày 7/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có văn bản số 1011/STNMT-TTr trình UBND tỉnh phương án xử lý đối với PTSC Thanh Hóa. Tại văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, số tiền mà PTSC Thanh Hóa thu về từ việc cho 07 đơn vị thuê đất (75.000m2) là 21.482.442.000 đồng.

Cùng một sự việc, hai thời điểm khác nhau, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đưa ra 2 quan điểm xử lý trái ngược nhau

Tuy nhiên, đơn vị này đề xuất UBND tỉnh không xử lý vi phạm hành chính đối với PTSC Thanh Hóa với lý do, “công ty đã trích một phần lợi nhuận để thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương”.

Đề xuất của Sở Tài nguyên mà Môi trường cho thấy, việc tham mưu của đơn vị này “tiền hậu bất nhất”.

Cũng cần nói thêm rằng, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, hằng năm các doanh nghiệp này đều có những đóng góp nhất định trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, không riêng gì PTSC Thanh Hóa. Nếu chỉ căn cứ vào việc đó mà bỏ qua, không xử lý sai phạm là “vô pháp”.

Để xác minh tìm hiểu rõ thông tin này, phóng viên Đời sống và Pháp luật online đã liên hệ và làm việc với ông Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, ông Quy cho biết, vụ việc đang được UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết.

Ông Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

“Cái đây có đầy thằng viết, chi tiết không phải ở đây mà kiểm toán nó đang kiến nghị một bản trường ca ra đời trên biên giới đó. Cho nên thầy không phải làm gì cả, cứ từ từ, tới đây ủy ban tỉnh sẽ trả lời. Cái này tới đây đang làm việc với kiểm toán. Kiểm toán nó đưa ra những luận cứ không nhất thiết phải thế, bởi vì người ta cũng đã thực hiện các nghĩa vụ rồi, có điều thời điểm cho thuê nó khác nhau, cho nên có sự phức tạp, có chi đâu mà gớm ghiếc, ông cứ lo! PTSC Thanh Hóa nó là của ta, của tỉnh ta, hắn làm tốt đấy, không việc gì đâu em yêu quý ạ, em cứ để cho ủy ban tỉnh giải quyết”, ông Quy nói (?!).

Cổ phiếu của PTSC Thanh Hóa đã được niêm yết trên Sàn chứng khoán UPCOM từ ngày 29/06/2017 với mã giao dịch PSN

Được biết, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (viết tắt là PTSC Thanh Hóa) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), PTSC Thanh Hóa được thành lập từ tháng 11 năm 2009 trên cơ sở chuyển giao Cảng Nghi Sơn thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa cho PTSC.

Ngày 01/01/2011, Công ty này được chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần theo quyết định số 346/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PTSC với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó PTSC nắm giữ 54,69%. Cổ phiếu của PTSC Thanh Hóa đã được niêm yết trên Sàn chứng khoán UPCOM từ ngày 29/06/2017 với mã giao dịch PSN.

Thiên Dương – Hoàng Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ptsc-thanh-hoa-cho-thue-dat-trai-phap-luat-co-quan-chuc-nang-xu-ly-nhu-the-nao-a246231.html