“Vua gỗ” Trường Thành bị thổi bay 91% lợi nhuận sau kiểm toán


Thứ 5, 12/04/2018 | 08:47


Cùng sự kiện

Lợi nhuận ròng của Gỗ Trường Thành sụt giảm mạnh do giá vốn hàng bán tăng 25 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính giảm, xuất hiện lỗ khác.

Lợi nhuận ròng của Gỗ Trường Thành sụt giảm mạnh do giá vốn hàng bán tăng 25 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính giảm, xuất hiện lỗ khác.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017. Trong báo cáo sau kiểm toán, 91% lợi nhuận ròng ghi nhận trên báo cáo công ty tự lập đã “bốc hơi”.

Theo Báo cáo kiểm toán của Gỗ Trường Thành thể hiện năm 2017 vừa qua, lợi nhuận ròng mà “vua gỗ” thu về chỉ vẻn vẹn 2,3 tỷ, chưa tới 1/11 so với ghi nhận trên báo cáo tự lập dù doanh thu thuần thu về vẫn trên 1.363 tỷ. Lợi nhuận ròng của Gỗ Trường Thành sụt giảm mạnh do giá vốn hàng bán tăng 25 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính giảm, xuất hiện lỗ khác.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong báo cáo kiểm toán chỉ bằng 1/11 trên báo cáo công ty tự lập. Ảnh: VnExpress

Có nhiều chênh lệch giữa báo cáo công ty tự lập và báo cáo sau kiểm toán. Cụ thể, trong khi báo cáo công ty tự lập ghi nhận khoản thu nhập khác năm 2017 lên tới 28,7 tỷ và chi phí khác là 21,1 tỷ thì trên báo cáo kiểm toán, con số này lại lần lượt là 9 tỷ và 23,6 tỷ đồng. Điều đó khiến lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh từ dương 7,5 tỷ xuống âm hơn 14,5 tỷ đồng.

Khoản lỗ này đã trừ thẳng vào lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khiến “vua gỗ” chỉ thu về 2,3 tỷ lãi ròng năm qua, giảm hơn 91% so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, nếu so với con số âm 442 tỷ đồng (đã điều chỉnh) năm trước thì kết quả này của Gỗ Trường Thành đã có bước tiến.

Cụ thể là kết quả kinh doanh dần được cải thiện cộng thêm việc phân phối 70 triệu cổ phiếu trong tháng cuối năm để tăng vốn góp chủ sở hữu lên 2.146 tỷ đồng giúp Gỗ Trường Thành thoát khỏi diện hủy niêm yết bắt buộc.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, khoản tiền thu về từ đợt phát hành này được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài tránh nguy cơ hủy niêm yết thì việc cơ cấu nợ vay còn giúp công ty được miễn số lãi mà báo cáo kiểm toán đã loại trừ.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-go-truong-thanh-bi-thoi-bay-91-loi-nhuan-sau-kiem-toan-a225834.html