Xã Đồng Trúc (Thạch Thất, Hà Nội): Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội


Thứ 6, 07/05/2021 | 07:28


Cùng với những nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã. Từng bước phát triển theo hướng hàng hóa, chuyên canh quy mô lớn, thực hiện...

Cùng với những nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã. Từng bước phát triển theo hướng hàng hóa, chuyên canh quy mô lớn, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước phân công lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 

Năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 đã làm cho tình hình kinh tế, vấn đề an sinh xã hội của xã Đồng Trúc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ban ngành, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong xã. Năm 2020 xã Đồng Trúc đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, an sinh xã hội đã đề ra. Về cơ bản vẫn được duy trì ổn định và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Trụ sở Đảng uỷ - UBND xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất toàn xã đều đạt kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó giá trị công nghiệp, tiểu thủ công hiệp của xã đạt được con số ấn tượng nhất. Trao đổi với ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã được biết: Hiện trên địa bàn xã đang còn ít các ngành nghề phụ, kinh tế chủ yếu là các lao động làm việc tại các nhà máy, các công ty ở trong và ngoài xã. Một số hộ tự đầu tư mở xưởng hoạt động như mộc, sửa chữa xe máy, hay kim cơ khí... mang lại thu nhập ổn định từ 5 đến 8.000.000đ/người/tháng. Song song với doanh thu từ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp - thủy sản. Các hoạt động dịch vụ thương mại cũng phát triển khá. Ngoài ra công tác thu, chi ngân sách, giáo dục, môi trường, văn hóa, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội,... trên địa bàn xã cơ bản được đảm bảo tốt.

Đưa phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, được sự quan tâm của lãnh đạo huyện về đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, hệ thống kênh mương, nhà bảo quản, sơ chế tại các vùng đã được quy hoạch sản xuất tập trung. Từ nay đến năm 2025,  huyện Thạch Thất đưa vào triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại vùng sản xuất rau an toàn tại xã Đồng Trúc. Cùng với đó, xã Đồng Trúc sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm nâng cao giá trị thu nhập...Qua việc triển khai thực hiện, xã Đồng Trúc luôn quyết tâm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đó là tiền đề, là động lực để xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu trong năm 2021.

Minh Thu 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/xa-dong-truc-thach-that-ha-noi-day-manh-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-a364910.html

Tag: