Xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa – Bắc Giang): Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã


Thứ 2, 18/05/2020 | 08:20


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện thuận lợi xen lẫn khó khăn, vận dụng những quan điểm, đường lối của Đảng....

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện thuận lợi xen lẫn khó khăn, vận dụng những quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong 5 năm qua, nền kinh tế, văn hóa - xã hội của xã phát triển, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động bà con tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, do đó đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần XXIV đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và thủy sản năng xuất và sản lượng hàng hóa ngày càng tăng, đã tạo được một số sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường như rau cần, cá giống, cây cảnh…Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu, công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong sản xuất nông nghiệp, xã đã thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã chuyển đổi 180 ha mô hình cần cá. Giá trị chuyển dịch cơ cấu cây trồng hàng năm từ cá giống rau cần ước đạt 100 tỷ; thành lập được 8 hợp tác xã và 01 hội tiêu thụ ra cần Hoàng Lương. Thành lập mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ vườn cây cảnh tại thôn Ninh Sơn. Cùng đó, ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, xã Hoàng Lương đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, công sở xã, trường học. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015, từ năm 2016 đến nay, xã phát động phong trào thi đua “Hoàng Lương chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới”. Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện đã nâng cao được 4 tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học và hình thức tổ chức sản xuất

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,28% xuống còn 2,33%.

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã Hoàng Lương. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Qua đó, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt được nâng lên, từng cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quyết định sự thành công đó, một trong những bài học được Đảng bộ xã Hoàng Lương chỉ ra là, Đảng bộ đã xây dựng đội ngũ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo điều hành của chính quyền, vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế địa phương.

Để thực hiện tốt 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã tập trung vào những giải pháp: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm; chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền.

Phát huy kết quả đạt đư­ợc trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng Lương quyết tâm v­ượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu "Dân giàu, n­ước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Hà Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xa-hoang-luong-hiep-hoa-bac-giang-nhin-lai-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-xa-a323790.html