Hàng nghìn người dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng nay, đông đảo Phật tử và người dân đã tập trung về thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để làm lễ cầu siêu và báo ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo Tri Thức

 

Sáng 8/11, hàng nghìn người dân và Phật tử đã đổ về chùa Khai Nguyên, Sơn Tây dự lễ cầu siêu, tri ân, báo ân tướng Giáp nhân tuần lễ thứ 5 ngày mất của ông.
Xem album Hàng nghìn người dự lễ cầu siêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp