`
Quyền lợi tiêu dùng - Nghệ An: Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên tùy tiện xả thải gây ô nhiễm môi trường?

Nghệ An: Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên tùy tiện xả thải gây ô nhiễm môi trường?

Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tùy tiện xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống của người...