`
Quyền lợi tiêu dùng - Chi tiêu không dùng tiền mặt tiện lợi & an toàn

Chi tiêu không dùng tiền mặt tiện lợi & an toàn

Những năm gần đây, làn sóng thanh toán qua thẻ với xu hướng “không tiền mặt” đang bùng nổ ở Việt Nam.