Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) đã chọn chủ đề "Bảo tàng là trung tâm văn hóa: Tương lai của truyền thống" nhằm nâng cao vai trò tích cực của các bảo tàng, cùng cộng đồng bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong ngày Quốc tế bảo tàng năm nay 18/5.

Bảo tàng Hồ Chí Minh mở cửa đón khách trong ngày Quốc tế bảo tàng 18/5 gắn với nhiều hoạt động trưng bày kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Với tinh thần đó, các bảo tàng tại Việt Nam sẽ nghiên cứu và phối hợp triển khai một số hoạt động gồm: Miễn phí cho khách tham quan trong Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2019; nghiên cứu, sáng tạo các hình thức giới thiệu, trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và tổ chức các sự kiện văn hóa trong và ngoài bảo tàng; chủ động phối hợp với ngành giáo dục để giới thiệu các di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể tới đối tượng công chúng là học sinh, sinh viên; đẩy mạnh hoạt động truyền thông của bảo tàng, quan tâm tới các nội dung truyền thông số trên các ứng dụng website, mạng xã hội hoặc các ứng dụng cho điện thoại thông minh.

Các bảo tàng ngoài nhiệm vụ truyền thống như nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, hệ thống bảo tàng ngày nay còn nỗ lực tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề của xã hội, hòa giải và gắn kết cộng đồng. Thông qua hoạt động tại địa phương, các bảo tàng cùng góp phần vào việc giải quyết những vấn đề toàn cầu, chủ động đáp ứng thách thức của xã hội hiện nay; thể hiện vai trò là trung tâm của các hoạt động xã hội, chủ động thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa các cộng đồng văn hóa, xây dựng cầu nối hòa bình và định hướng cho một tương lai hòa bình bền vững.

Hiện cả nước có 162 bảo tàng trong đó gồm 126 bảo tàng công lập, 36 bảo tàng ngoài công lập với gần 3 triệu hiện vật đang được lưu giữ.

Xuân Nguyên/Sức Khỏe 365