`
Quyền lợi tiêu dùng - Wheystore đồng hành cùng VĐV Nguyễn Đức trên con đường đến với thể hình chuyên nghiệp như thế nào?

Wheystore đồng hành cùng VĐV Nguyễn Đức trên con đường đến với thể hình chuyên nghiệp như thế nào?

Nguyễn Đức, tên thường gọi Rambo Nguyễn, là vận động viên thể hình chuyên nghiệp tại Việt Nam. Anh ghi dấu trong lòng khán giả