Tư vấn - Bãi đỗ xe tĩnh Điện Biên: Hiệu quả đến từ sự sẻ chia

Bãi đỗ xe tĩnh Điện Biên: Hiệu quả đến từ sự sẻ chia

(ĐS&PL) Hiện thực hóa các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe là bước đi tất yếu nhằm giải quyết hiệu quả "bài toán" giao thông tĩnh của thành phố Điện Biên Phủ,...

Trong Xã hội