`
Y tế - Hà Nội: Nha khoa Alisa quảng cáo dịch vụ không được Sở Y tế cấp phép?

Hà Nội: Nha khoa Alisa quảng cáo dịch vụ không được Sở Y tế cấp phép?

Không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng Nha khoa Alisa vẫn quảng cáo thực hiện dịch vụ ghép xương tự thân

Trong Xã hội