`
Y tế - Bị xoang 20 năm, nghệ sĩ Quang Tèo trị dứt điểm nhờ Xoang Hoa Đà

Bị xoang 20 năm, nghệ sĩ Quang Tèo trị dứt điểm nhờ Xoang Hoa Đà

(ĐS&PL) Nhờ sản phẩm Xoang Hoa Đà, nghệ sĩ Quang Tèo đã thoát khỏi sự hành hạ của bệnh viêm xoang suốt 20 năm qua.