`
Y tế - Bác sĩ Dược Sài Gòn chia sẻ biện pháp phòng ngừa tật cận thị tiến triển

Bác sĩ Dược Sài Gòn chia sẻ biện pháp phòng ngừa tật cận thị tiến triển

Cận thị làm ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, khả năng tiếp nhận và cảm nhận cuộc sống bằng thị giác, nếu để bệnh biến chứng nặng

Trong Xã hội