Xây dựng nông thôn mới: Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương


Chủ nhật, 17/08/2014 | 05:36


(ĐSPL) - Xây dựng nông thôn mới cần đổi mới tư duy, hình thức tiếp cận trên cơ sở tận dụng, phát triển tiềm năng, thế mạnh của địa phương...

(ĐSPL) - Đổi mới tư duy, hình thức tiếp cận trên cơ sở tận dụng, phát triển tiềm năng, thế mạnh của địa phương là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự sau chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Hà.
Ngoài xã Thạch Tân cơ bản hoàn thành 16 tiêu chí, các xã: Thạch Long, Phù Việt, Thạch Đài, Tượng Sơn, Thạch Khê, Thạch Văn đã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 21 xã khác đạt từ 5 - 9 tiêu chí, riêng xã Thạch Bàn đạt dưới 5 tiêu chí.
Xây dựng nông thôn mới: Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trong chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại xã Thạch Long sáng 16/8.
Riêng xã Thạch Long, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh trật tự. Sau gần 4 năm thực hiện NTM, xã Thạch Long xây dựng được 23 mô hình phát triển sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh, thời gian qua các hộ dân trên địa bàn vay hơn 5 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng nguồn vốn trực tiếp thực hiện chương trình xây dựng NTM ước đạt gần 7 tỷ đồng…
Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự, kết quả thực hiện xây dựng NTM của Thạch Long còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu cấp các ủy đảng, chính quyền xã và huyện Thạch Hà cần nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc nguyên nhân; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt, đổi mới tư duy, hình thức tiếp cận nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM…