Xem đặc nhiệm trổ tài thâm nhập nhà cao tầng bằng sào đẩy


Thứ 6, 04/09/2015 | 02:16


Sào đẩy mới được lắp đặt và vận hành gọn nhẹ, kết hợp với thang dây nhằm giúp chiến sĩ đặc nhiệm chống khủng bố tiếp cận các nhà cao tầng một cách bí mật.

Sào đẩy mới được lắp đặt và vận hành gọn nhẹ, kết hợp với thang dây nhằm giúp chiến sĩ đặc nhiệm chống khủng bố tiếp cận các nhà cao tầng một cách bí mật.

[mecloud]qJXHuuzZ3Z[/mecloud]