Xôn xao "danh sách" thưởng Tết của 33 ngân hàng


Thứ 2, 06/01/2014 | 07:32


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Trên các diễn đàn ngân hàng, những người trong ngành đang chuyền tay nhau "bản danh sách" dự kiến mức thưởng Tết của 33 ngân hàng thương mại.

(ĐSPL) - Trên các d?ễn đàn ngân hàng, những ngườ? trong ngành đang chuyền tay nhau "bản danh sách" dự k?ến mức thưởng Tết của 33 ngân hàng thương mạ?.

Tổng hợp lạ? "bản danh sách" này, mức thưởng t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/l?ch-ngh?-tet-nguyen-dan-2014-a16495.html">Tết Nguyên đán sắp tớ? của các ngân hàng thường là từ 1 - 2 tháng lương và có thêm khoản thưởng từ 300 - 500.000 đồng từ quỹ công đoàn. Có những trường hợp ngoà? tháng lương 13 còn được hỗ trợ thêm tú? quà hoặc thẻ mua hàng. Còn các đơn vị, ch? nhánh có thua lỗ hoặc phát s?nh nh?ều nợ quá hạn sẽ không có thưởng.

Nếu hầu hết các ngân hàng đều áp cơ chế thưởng theo thâm n?ên, theo đánh g?á và xếp hạng cán bộ nhân v?ên, thì một số ngân hàng nhỏ áp chính sách đồng nhất 1 tháng lương cộng thêm các mức 1 - 3 tr?ệu cho toàn hệ thống, hoặc chỉ thưởng 1 - 3 tr?ệu cố định.

Trong “bản danh sách” 33 ngân hàng thương mạ? được chuyền tay nó? trên, chỉ duy nhất 1 thành v?ên vừa thực h?ện tá? cơ cấu là không có thưởng Tết năm nay.

Mặc dù bản danh sách này không phả? là từ chính sách thưởng Tết được công bố chính thức song lạ? được tập hợp lạ? từ chính những cán bộ nhân v?ên đang làm v?ệc tạ? ngân hàng nên vẫn được các thành v?ên trong hệ thống tín nh?ệm bở? nó phản ánh khá chính xác tình hình hoạt động của ngành trong năm qua.

K?m L?nh (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xon-xao-danh-sach-thuong-tet-cua-33-ngan-hang-a16856.html