Xử lý doanh nghiệp nước ngoài ép công nhân lao động quá sức


Chủ nhật, 08/09/2013 | 16:16


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính ban đầu đối với công ty THHH Việt Nam Knitwear vì đã ép công nhân làm việc quá sức

Vào rạng sáng ngày 7/9, nh?ều c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n may mặc của C&oc?rc;ng ty THHH V?ệt Nam Kn?twear đ&at?lde; bị ngất xỉu và một số c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n phả? nhập v?ện cấp cứu ngay sau đó.Sở Lao động - Thương b?nh và X&at?lde; hộ? (LĐ-TB&XH) thành phố Đà Nẵng sau kh? làm v?ệc vớ? các c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n và đạ? d?ện C&oc?rc;ng ty TNHH V?ệt Nam Kn?twear đ&at?lde; t&?grave;m ra nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n do ph&?acute;a c&oc?rc;ng ty đ&at?lde; ép c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n làm đến 17 t?ếng đồng hồ l?&ec?rc;n tục/ngày, vượt quá thờ? g?ờ làm th&ec?rc;m cho phép (12 t?ếng đồng hồ/ngày). V&?grave; thế nh?ều ngườ? bị k?ệt sức. Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng lập b?&ec?rc;n bản v? phạm hành ch&?acute;nh ban đầu và đang t?ếp tục làm r&ot?lde; vụ v?ệc.C&oc?rc;ng ty THHH V?ệt Nam Kn?twear Sáng ngày 8/9, toàn bộ c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n ở c&oc?rc;ng ty TNHH V?ệt Nam K?n?twear đều được cho nghỉ v?ệc, trong kh? các ngày Chủ nhật khác, c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n vẫn làm v?ệc b&?grave;nh thường.Một nguồn t?n cho b?ết, c&oc?rc;ng ty Kn?twear h?ện có khoảng 800 c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n và v?ệc c&oc?rc;ng nh&ac?rc;n ở đ&ac?rc;y bị ép tăng ca vẫn xảy ra thường xuy&ec?rc;n. Tớ? h&oc?rc;m qua th&?grave; nh?ều ngườ? chịu đựng kh&oc?rc;ng nổ? n&ec?rc;n đ&at?lde; ngất xỉu v&?grave; k?ệt sức.Được b?ết, C&oc?rc;ng ty TNHH V?ệt Nam Kn?twear có 100\% vốn đầu tư nước ngoà? (Hồng K&oc?rc;ng), g?ám đốc C&oc?rc;ng ty  là ngườ? Trung Quốc và ban l&at?lde;nh đạo c&oc?rc;ng ty còn có khoảng 15 ngườ? Trung Quốc khác, ngành nghề đăng ký k?nh doanh là may mặc các sản phẩm quần áo, dệt len, dệt k?m.
L?nh Ch?

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-ly-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-ep-cong-nhan-lao-dong-qua-suc-a566.html