Xuân Mai Corp: Thông báo Phát hành cổ phiếu ra công chúng


Thứ 3, 31/12/2019 | 03:45


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuan-mai-corp-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung-a306660.html