Yên Bái: Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Thứ 4, 19/05/2021 | 11:19


Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cấp trong tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, kế hoạch số 200-KH/TU ngày 20/7/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai thực hiện các quy trình trong công tác bầu cử bảo đảm theo đúng quy định, kế hoạch đã đề ra.

o1

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử tại Yên Bái

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra an toàn, đúng Luật và thực sự là ngày hội của toàn dân; đồng thời, bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, dự phòng sẵn sàng trước những tình huống phát sinh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết luận số 147-KL/TU ngày 13/5/2021 và kết luận số 148-KL/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm.

o2
Yên Bái chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho công tác bầu cử

Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong, sau cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng (qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, băng rôn, hệ thống phát thanh cơ sở...); đặc biệt, tuyên truyền đậm đặc từ ngày 16/5 đến hết ngày 23/5/2021, tạo bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử. Đôn đốc hoàn thành việc trang trí hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, hồng kỳ trên tuyến đường từ nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu vực trung tâm Km5, trên các tuyên phố chính của địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện, thị xã và các địa điểm tổ chức bầu cử nhằm tạo khí thế tưng bừng hướng đến cuộc bầu cử.

Rà soát, kiểm tra việc phát, quản lý thẻ cử tri; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh sách cử tri, nhất là các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, những người trong bộ máy quản lý khu cách ly tập trung, những người di chuyển đi, đến địa phương trong thời gian diễn ra bầu cử..., bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri theo Luật định. Kiểm tra, in ấn để bổ sung, thay thế (trong trường hợp bị rách, hư hỏng) danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tóm tắt tiểu sử người ứng cử, danh sách các thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, phục vụ việc niêm yết công khai tại các khu vực bầu cử; đồng thời, đăng tải các danh sách trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố để cử tri có thể theo dõi, nghiên cứu thông qua mạng Internet. Thực hiện việc in ấn, ép platic và đóng quyển đối với danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; tiểu sử tóm tắt người ứng cử sử dụng cho các điểm bỏ phiếu lưu động tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh và cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà.

Riêng đối với việc tổ chức bầu cử tại các khu cách ly tập trung: Các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly tập trung bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu lưu động của khu cách ly tập trung (thuộc đơn vị bầu cử của địa bàn nơi khu cách ly tập trung trú đóng). Vận động, tuyên truyền người đang thực hiện cách ly tập trung từ ngày 2/5/2021 thực hiện quyền bầu cử tại khu cách ly tập trung trước khi thực hiện thủ tục chuyển về cách ly tại nhà.

Thường xuyên giám sát toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu (hòm phiếu, phiếu bầu, con dấu, bút, thước kẻ, găng tay ni lông, vật tư y tế... ); lưu ý: Có phương án dự phòng đầy đủ đối với các hòm phiếu, hòm phiếu phụ, các vật tư y tế, trang thiết bị cần thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bầu cử và trang bị phòng hộ cho lực lượng tổ chức bầu cử tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh...Đối với các điểm bỏ phiếu tổ chức tại nhà ở của hộ dân, phải có Quyết định trưng dụng nhà ở của hộ dân làm điểm bỏ phiếu đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất phương án bổ sung thêm kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, bổ sung kinh phí chi cho các tổ bầu cử theo định mức số người tối đa (số lượng 21 người); bổ sung hỗ trợ thêm kinh phí cho các địa phương phục vụ công tác bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các tổ phụ trách bầu cử các cấp để kịp thời kiện toàn, bảo đảm số lượng, thành phần theo quy định. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử lưu động tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu vực phong tỏa, các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh; quyết định thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử dự phòng để thay thế trong trường hợp có diễn biến mới về tình hình dịch bệnh Covid-19. Lên phương án cụ thể, chi tiết ứng phó với từng cấp độ, tình huống của dịch bệnh và thiên tai, bão lũ bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất (xây dựng và diễn tập các phương án khi có các trường hợp nghi ngờ là F0, F1 đi bỏ phiếu hoặc xuất hiện trong khu vực bỏ phiếu; hoặc khi bị chia cắt bởi thiên tai, lũ lụt... ).

Chỉ đạo hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 20/5/2021. Căn cứ tình hình thực tiễn của các địa phương, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thực hiện việc huy động, trưng dụng, điều tiết lực lượng cán bộ y tế giữa các huyện, thị, thành phố, bảo đảm lực lượng cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quyết liệt, tăng cường công tác rà soát, truy vết, điều tra các trường hợp đi từ các vùng dịch về hoặc có liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 đã được công bố để thực hiện cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Căn cứ tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh chủ động quyết định điều chỉnh các phương án phong tỏa, giãn cách xã hội tại những nơi đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày 15/5/2021 để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện. Chỉ đạo tổ chức chu đáo việc mạn đàm tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng trong việc trao đổi, mạn đàm để cử tri có điều kiện xem xét, lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, bảo đảm kịp thời, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thông tin cho người khiếu nại, tố cáo được biết, nhất là các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử; không để công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Bố trí đầy đủ lực lượng thường trực tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh và trụ sở các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập, khiếu nại tố cáo đông người ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Xem xét, giải quyết cơ bản, dứt điểm tình trạng khiếu kiện, đơn thư, tố cáo kéo dài. Giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 202 - 2026.

Tăng cường lực lượng, có phương án cụ thể để xử lý, giải tỏa tình huống công dân tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định, không để phát sinh thành “điểm nóng”; xây dựng phương án ngăn chặn từ xa những đối tượng thường xuyên lợi dụng khiếu nại tố cáo gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở các cơ quan Trung ương và của tỉnh.

Tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân như: vấn đề ô nhiễm môi trường tại các dự án chăn nuôi tập trung, các cơ sở sản xuất, các dự án khai thác khoáng sản; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng...Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xe quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; tạm dừng việc vận chuyển vật liệu xây dựng, việc thi công đánh đất san tạo mặt bằng khu vực nội thành, nội thị và trung tâm huyện từ ngày 22/5 - 24/5/2021. Giải phóng hành lang, vỉa hè bảo đảm đường thông, hè thoáng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Xây dựng phương án và bố trí lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự tại các địa điểm có liên quan đến bầu cử, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu. Xây dựng phương án bảo đảm an toàn vận chuyển tài liệu, hòm phiếu lưu động, dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử. Phát hiện, xử lý ngay những hành vi kẻ vẽ khẩu hiệu, tán phát thông tin xuyên tạc, phản động trên mạng xã hội hoặc xé băng rôn, khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh và các nội dung kiến nghị, đề xuất (nếu có). Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Thu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yen-bai-chuan-bi-chu-dao-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-a501064.html

Tag: