Yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên


Thứ 7, 01/11/2014 | 05:42


(ĐSPL)- Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường phải công bố khai chuẩn đầu ra với môn ngoại ngữ trên cổng thông tin chính thức của trường trước mỗi khóa/kỳ học.

(ĐSPL)- Các trường đại học, cao đẳng phải xây dựng và công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ trước mỗi kỳ thi, khóa học. Đó là nội dung trong đề án hướng dẫn dạy và học ngoại ngữ tăng cường dành cho sinh viên mà Bộ GD-ĐT vừa công công bố ngày 31/10.

Chuyện học đường - Yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên

Bộ GD-ĐT khuyến khích sử dụng giảng viên, tình nguyện viên bản ngữ tham gia giảng dạy lớp học ngoại ngữ tăng cường. 

Bộ GD-ĐT phân tích, hiện nay năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi nhập học (đầu vào) rất khác nhau và thường chưa đạt chuẩn. Trước thực tế đó, đề án của Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường triển khai hình thức dạy học ngoại ngữ tăng cường để hỗ trợ chương trình đào tạo chính khóa nhằm bảo đảm năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi tốt nghiệp.
Theo đề án, các trường phải xây dựng và công bố chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ phải được nâng cao dần đối với từng khóa tuyển sinh, từng chương trình đào tạo. Các trường phải công bố công khai chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, lộ trình đạt chuẩn cũng như các loại chứng chỉ ngoại được chấp nhận cho miễn học/thi ngoại ngữ (nếu có) trên trang thông tin điện tử chính thức của trường trước mỗi khóa/kỳ học.
Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 đối với cao đẳng, đại học không chuyên ngữ, bậc 4 đối với cao đẳng chuyên ngữ và bậc 5 đối với đại học chuyên ngữ theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường. Theo đó, các trường phải tổ chức thi/kiểm tra khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu vào của sinh viên để làm căn cứ xếp lớp học ngoại ngữ tăng cường. Thời lượng tổ chức học ngoại ngữ tăng cường sẽ do các trường quyết định và các buổi học có thể dạy trên lớp, dạy học trực tuyết, các hình thức ngoại khóa, câu lạc bộ  học ngoại ngữ... do các giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng hoặc các giảng viên, tình nguyện viên bản ngữ tham gia cùng giảng viên trong nước. Về nội dung dạy học phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và năng lực của sinh viên.
Đồng thời, hàng năm cá trường phải báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu đầu ra về năng lực ngoại ngữ và dạy học ngoại ngữ tăng cường trong các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm học.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-cau-chuan-dau-ra-ve-ngoai-ngu-doi-voi-sinh-vien-a66847.html