63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế triển khai Khai thuế qua mạng


Thứ 6, 30/12/2016 | 02:02


(ĐSPL) – Tính đến hết 30/11/2016, hình thức khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc.

(ĐSPL) – Tính đến hết 30/11/2016, hình thức khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc.

Theo thông tin từ Tổng cục thuế, tính đến hết ngày 30/11/2016, đã có trên 567.784 DN kê khai qua mạng trong cả nước, đạt 99,7% trên tổng số 569.695 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 35,5 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Kê khai thuế qua mạng giúp hạn chế các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử trong kỳ. 43 Ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế. Đồng thời Tổng cục Thuế cũng tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Tính đến ngày 21/11/2016 có trên 547.785 DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế (đạt tỷ lệ 96,7%) và trên 530.757 DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng (đạt tỷ lệ 93,7, với tổng số tiền nộp thuế điện tử trong năm 2016 là trên 404.687 tỷ đồng và hơn 2 triệu giao dịch nộp thuế điện tử qua 43 ngân hàng cung cấp dịch vụ.

Hệ thống khai thuế qua mạng hiện tại được triển khai theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. Người nộp thuế (NNT) tại các Chi cục Thuế và Cục Thuế đã triển khai khai thuế qua mạng có thể vào cổng khai thuế qua mạng của cơ quan Thuế để thực hiện kê khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế theo yêu cầu. Hiện tại, hệ thống khai thuế qua mạng đã hỗ trợ NNT khai hầu hết tất cả các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn của các sắc thuế.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/63-cuc-thue-va-100-cac-chi-cuc-thue-trien-khai-khai-thue-qua-mang-a176426.html