9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm 2022-2023 là gì?


Chủ nhật, 02/10/2022 | 13:45


Cùng sự kiện

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản trọng tâm trong năm học mới 2022-2023.

9 nhiem vu trong tam doi voi giao duc dai hoc nam 2022 2023 la gi
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 4735/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học.

Theo đó, nhiệm vụ chung là tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định; hoàn thiện tổ chức bộ máy và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý; ổn định phương thức tuyển sinh; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo và các giải pháp bảo đảm chất lượng; tăng cường phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác hậu kiểm.

Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023 gồm:

1. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường năng lực quản trị đại học theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023; xác định phương hướng, định hướng tuyển sinh từ năm 2025.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học.

5. Tăng cường các điều kiện bảo đảm và quản lý chất lượng.

6. Tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

7. Thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh công tác giải ngân.

8. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đại học.

Đáng chú ý, đối với việc hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023, Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành; tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.

Xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần phù hợp với yêu cầu, nội dung, cấu trúc của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Riêng đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên: cần chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT và đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/9-nhiem-vu-trong-tam-doi-voi-giao-duc-dai-hoc-nam-2022-2023-la-gi-a552611.html