9X xinh đẹp kiếm 100 triệu/tháng khởi nghiệp từ kinh doanh online


Thứ 5, 12/09/2013 | 05:02


Nguyễn Thùy Linh Cát ở 23 tuổi đã sở hữu 7 cửa hàng thời trang và 27 đại lý mang thương hiệu Catsashop. Cô thu nhập hơn 100 triệu hàng tháng.

Nguyễn Thùy L?nh Cát (ĐH HUTECH) tập k?nh doanh từ thờ? s?nh v?&ec?rc;n. Vớ? số vốn &?acute;t ỏ?, thờ? g?an đầu L?nh Cát chọn bán áo sơ m? nam qua mạng. Sau ba năm, c&oc?rc; đ&at?lde; là g?ám đốc c&oc?rc;ng ty thờ? trang Catsashop. Thương h?ệu c&oc?rc; x&ac?rc;y dựng có mặt tr&ec?rc;n nh?ều tỉnh thành cả nước. Khở? ngh?ệp từ g?an hàng onl?ne Mục t?&ec?rc;u kh? v?ết hồ sơ th? đạ? học của c&oc?rc; gá? nhỏ nhắn L?nh Cát là học về Luật k?nh tế, khoa Luật, ĐH Quốc g?a TP.HCM. Nhưng v&?grave; th?ếu 1,5 đ?ểm để đậu được ngành như mong muốn n&ec?rc;n L?nh Cát chọn học nguyện vọng 2 là ngành c&oc?rc;ng nghệ s?nh học của ĐH Kỹ Thuật C&oc?rc;ng Nghệ ( Hutech). Vốn dĩ th&?acute;ch k?nh tế n&ec?rc;n c&oc?rc; bạn kh&oc?rc;ng mặn mà lắm vớ? chuy&ec?rc;n ngành đang học, c&oc?rc; chỉ học như một bổn phận. “M&?grave;nh chọn vậy th&oc?rc;? chứ kh&oc?rc;ng th&?acute;ch ngành này. Học được 2 năm m&?grave;nh vẫn th&?acute;ch học Luật k?nh tế n&ec?rc;n lạ? th? lạ? ĐH k?nh tế TP.HCM. M&?grave;nh đậu ngành đó nhưng v&?grave; kh&oc?rc;ng đủ s?nh v?&ec?rc;n để mở lớp n&ec?rc;n kh&oc?rc;ng học nữa”, L?nh Cát kể. t?nk?nhdoanh.com.vn/uploads/news/2013\_09/co-chu-9x-cua-thuong-h?eu-tho?-trang-nam-catsashop.jpg" alt="" />Nguyễn Thùy L?nh Cát, c&oc?rc; chủ 9X của thương h?ệu thờ? trang nam Catsashop.
 
Vẫn t?ếp tục v?ệc học, thờ? g?an còn lạ? c&oc?rc; bạn đ? làm th&ec?rc;m nh?ều c&oc?rc;ng v?ệc như MC, lễ t&ac?rc;n, PG, phục vụ&hell?p; Đến năm ha?, L?nh Cát thử k?nh doanh. Một ngườ? bạn k?nh doanh g?ày onl?ne thành c&oc?rc;ng là khở? nguồn cho ý tưởng bán bu&oc?rc;n của L?nh Cát. Vốn th&?acute;ch thờ? trang, c&oc?rc; nhận thấy thờ? trang nam g?á bán ở các cửa hàng rất cao kh&oc?rc;ng th&?acute;ch hợp vớ? tú? t?ền của g?ớ? s?nh v?&ec?rc;n n&ec?rc;n đ&at?lde; chọn k?nh doanh đồ nam. L?nh Cát tự t&?grave;m tò? tự sản xuất để có được ch?ếc áo g?á thành rẻ nhưng vẫn chất lượng. Vớ? số vốn 20 tr?ệu đồng t&?acute;ch cóp từ làm th&ec?rc;m, c&oc?rc; chủ nhỏ đ? mua vả?, t&?grave;m xưởng may để g?a c&oc?rc;ng áo. Những mẫu m&at?lde; áo sơ m? nam được tung l&ec?rc;n mạng thu hút nh?ều ngườ? hỏ? mua. Thờ? g?an đầu, để đủ t?ền k?nh doanh c&oc?rc; vẫn t?ếp tục làm th&ec?rc;m ngoà?, bán cả đồ nữ để đủ vốn lấy hàng. t?nk?nhdoanh.com.vn/uploads/news/2013\_09/\_mg\_0609.jpg" alt="" />Làm th&ec?rc;m nh?ều c&oc?rc;ng v?ệc, từ g?an hàng onl?ne, sau 3 năm c&oc?rc; có thu nhập hơn trăm tr?ệu mỗ? tháng.
 
V?ệc bu&oc?rc;n bán bước đầu h?ệu quả do đúng xu hướng, đố? tượng khách hàng. Ch&?acute;nh đ?ều đó đ&at?lde; thúc đẩy L?nh Cát đứng ra mở cửa hàng cuố? năm 2010. Đến đầu năm 2012, kh? đang sở hữu 3 cửa hàng thờ? trang, L?nh Cát quyết định mở c&oc?rc;ng ty thờ? trang Cát Sa. C&oc?rc; ch?a sẻ: “M&?grave;nh mở c&oc?rc;ng ty để t?ện g?ao dịch và x&ac?rc;y dựng thương h?ệu thờ? trang nam cho r?&ec?rc;ng”. Có c&oc?rc;ng ty, L?nh Cát đ? đăng ký thương h?ệu, làm logo, ký gử? hàng. Dần dà có nh?ều ngườ? lấy hàng, x?n làm đạ? lý cho thương h?ệu Catsashop hoặc lấy sản phẩm thờ? trang nam của c&oc?rc; về bán. Cũng có lúc thấy mệt mỏ? Ch?a sẻ về c&oc?rc;ng v?ệc h?ện tạ?, c&oc?rc; chủ Catsashop bộc bạch có nh?ều thờ? đ?ểm c&oc?rc; cảm thấy quá mệt mỏ?, nh?ều v?ệc phả? gánh vác. Có những l&oc?rc; hàng bị lỗ?, l&oc?rc; vả? nhập về bị rút kh&oc?rc;ng thể bán v&?grave; sợ mất uy t&?acute;n n&ec?rc;n đành chịu lỗ. V?ệc k?nh doanh ở tuổ? đờ? trẻ n&ec?rc;n có lúc bị đố? tác chèn ép tr&ec?rc;n thương trường, phả? đố? mặt xử lý nh?ều vấn đề cũng kh?ến L?nh Cát thấy chán nản. C&oc?rc; nó?: “Có lúc m&?grave;nh chỉ muốn có một c&oc?rc;ng v?ệc b&?grave;nh thường, hàng tháng đều đặn nhận lương cho b&?grave;nh y&ec?rc;n nhưng v&?grave; ngọn lửa đam m&ec?rc; k?nh doanh, ý ch&?acute; và trách nh?ệm n&ec?rc;n m&?grave;nh kh&oc?rc;ng thể từ bỏ mọ? thứ lạ? trở về guồng quay c&oc?rc;ng v?ệc”. t?nk?nhdoanh.com.vn/uploads/news/2013\_09/164163\_185241894827620\_1894330\_n.jpg" alt="" />Đ?ều kh?ến L?nh Cát t?ếc là uổng mấy năm học v&?grave; học sa? ngành.
 
H?ện tạ?, L?nh Cát đang sở hữu 7 cửa hàng thờ? trang và  27 đạ? lý mang thương h?ệu Catsashop tr&ec?rc;n cả nước. C&oc?rc; có thu nhập hơn 100 tr?ệu hàng tháng. Kế hoạch sắp tớ? của c&oc?rc; là mang sản phẩm qua bán ở Mỹ và Úc. V?ệc x&ac?rc;y dựng Catsashop trở thành một thương h?ệu thờ? trang nam lớn cho đố? tượng trẻ và chất lượng tốt, g?á cả hợp lý là mục t?&ec?rc;u của c&oc?rc;. Nó? về v?ệc học tập, L?nh Cát khẳng định: “Dù kh&oc?rc;ng thực sự th&?acute;ch c&oc?rc;ng nghệ s?nh học nhưng m&?grave;nh vẫn tập trung học b&ec?rc;n cạnh c&oc?rc;ng v?ệc. Đến g?ờ, m&?grave;nh chưa hề rớt m&oc?rc;n nào. C&oc?rc;ng v?ệc h?ện tạ? kh&oc?rc;ng l?&ec?rc;n quan tớ? ngành đ&at?lde; học. M&?grave;nh cũng kh&oc?rc;ng nhớ g&?grave; về k?ến thức c&oc?rc;ng nghệ s?nh học. Kể ra cũng uổng c&oc?rc;ng ngần ấy năm học đạ? học kh&oc?rc;ng đúng ngành”. Kh&oc?rc;ng nhất th?ết phả? là đạ? học Theo L?nh Cát, sở dĩ có nh?ều bạn trẻ dù học tốt, có đủ bằng cấp nhưng vẫn khó x?n v?ệc một phần là do ở V?ệt Nam v?ệc học đạ? học ngày càng dễ dáng. Số cử nh&ac?rc;n tăng dần đều nhưng nhu cầu tuyển dụng lạ? &?acute;t. S?nh v?&ec?rc;n được đào tạo kh&oc?rc;ng kỹ lưỡng ngay cả k?ến thức chuy&ec?rc;n ngành m&?grave;nh học. C&oc?rc; bạn dẫn chứng: “M&?grave;nh có tuyển ha? nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n cùng một lĩnh vực. Một ngườ? chỉ học trung cấp nhưng làm tốt hơn ngườ? học cao đẳng. Ngườ? học cao đẳng thừa nhận vớ? m&?grave;nh những g&?grave; ngườ? ấy học ở trường gần như kh&oc?rc;ng g?ống vớ? c&oc?rc;ng v?ệc thực tế, n&ec?rc;n khó áp dụng được vào c&oc?rc;ng v?ệc”. V&?grave; vậy, L?nh Cát nhận định, học tập là rất cần th?ết và có nh?ều cách để học kh&oc?rc;ng cứ phả? là đạ? học. “Như m&?grave;nh, dù c&oc?rc;ng v?ệc h?ện tạ? ổn định nhưng m&?grave;nh vẫn t?ếp tục học. sắp tớ? m&?grave;nh sẽ đ? học về  quản lý, về CEO để có th&ec?rc;m kỹ năng cho c&oc?rc;ng v?ệc của m&?grave;nh”, c&oc?rc; bạn ch?a sẻ. Theo Tr? Thức

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/9x-xinh-dep-kiem-100-trieuthang-khoi-nghiep-tu-kinh-doanh-online-a718.html