Anh chấn động vì 'liên minh ma quỷ' rút ruột ngân sách y tế


Thứ 3, 30/07/2013 | 04:41


Trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế còn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì phát hiện mới đây đã thực sự gây sốc cho những người đóng thuế Anh đang phải chịu chính sách "thắt lưng buộc bụng": Các hãng dược phẩm bắt tay với dược sĩ và bác sĩ để cùng nhau rút ruột hàng triệu bảng Anh từ ngân sách dành cho y tế.

"K?ếm đậm" nhờ thuốc ngoà? danh mục quản lý g?á


Sau quá tr&?grave;nh &ac?rc;m thầm đ?ều tra, sự thật phũ phàng đ&at?lde; được c&oc?rc;ng bố. Đó là bất chấp v?ệc cả nước đang phả? gồng m&?grave;nh chống chọ? vớ? cuộc khủng hoảng k?nh tế tồ? tệ chưa có dấu h?ệu chấm dứt, các tập đoàn dược phẩm đ&at?lde; lợ? dụng kẽ hở trong quản lý thuốc để "bắt tay" vớ? các bác sĩ, dược sĩ, rút ruột hàng tr?ệu bảng Anh từ ng&ac?rc;n sách dành cho y tế của nước này. B&?acute; mật đen tố? này đ&at?lde; tồn tạ? từ nh?ều năm nay, vớ? số t?ền th?ệt hạ? cộng dồn, ước t&?acute;nh l&ec?rc;n đến hàng trăm tr?ệu bảng.


t?n.vn/99/2013/07/29/1\ \(31\).jpg" alt="" />


Zaheer Mushtaq - G?ám đốc k?nh doanh của c&oc?rc;ng ty dược Temag.


Tạ? Anh, cơ quan dịch vụ y tế c&oc?rc;ng NHS (Nat?onal Health Serv?ce) là đầu mố? ch? trả các hóa đơn thuốc thuộc d?ện có bảo h?ểm. Cũng như các quốc g?a khác, g?á thuốc tạ? Anh cũng bị quản lý bở? bộ Y tế, nhưng kh&oc?rc;ng phả? là tất cả. Vẫn có tớ? hơn 20.000 t&ec?rc;n thuốc đang lưu hành kh&oc?rc;ng nằm trong danh mục này. Chúng thường là những loạ? hoặc quá phổ b?ến, hoặc quá đặc b?ệt. Đơn g?á những thuốc này sẽ do các c&oc?rc;ng ty dược báo g?á r?&ec?rc;ng, vớ? sự xác nhận của g?ớ? dược sĩ, bác sĩ, những ngườ? am h?ểu hơn hết về thuốc men và có thể định g?á chúng ch&?acute;nh xác nhất. Kẽ hở ch&?acute;nh là đ&ac?rc;y! Nh?ều h&at?lde;ng dược đ&at?lde; th&oc?rc;ng đồng vớ? g?ớ? chuy&ec?rc;n m&oc?rc;n để n&ac?rc;ng khống g?á trị của các loạ? thuốc đặc b?ệt này, vớ? tỷ lệ l&ec?rc;n đến con số "kh&oc?rc;ng thể t?n nổ?": 50-50. Nghĩa là nếu NHS ch? ra 2 bảng Anh cho một loạ? thuốc k&ec?rc; đơn kh&oc?rc;ng thuộc danh mục quản lý g?á, th&?grave; đ&at?lde; có 1 bảng Anh rơ? vào tú? "l?&ec?rc;n m?nh ma quỷ" này.


Trong va? nhóm dược sĩ đ? t&?grave;m mố? cung cấp thuốc cho bệnh v?ện của m&?grave;nh, các phóng v?&ec?rc;n tờ The Da?ly Telegraph đ&at?lde; t?ếp xúc vớ? đạ? d?ện bán hàng của nh?ều c&oc?rc;ng ty dược có quy m&oc?rc; từ nhỏ, trung b&?grave;nh đến lớn và rất lớn, kể cả các tập đoàn đa quốc g?a. Và kết quả là, tạ? bất cứ đ&ac?rc;u, họ cũng nhận được lờ? mờ? chào nh?ệt t&?grave;nh về "hoa hồng" cho từng mặt hàng. Khá? n?ệm này dù kh&oc?rc;ng có g&?grave; xa lạ, nhưng tỷ lệ cao ngất ngưởng mà các h&at?lde;ng đưa ra để "gạ gẫm" đố? tác mớ? là đ?ều kh?ến nhóm phóng v?&ec?rc;n choáng váng. Tỉ lệ "hoa hồng" thấp nhất cũng từ 20-30\%, nằm trong nhóm bị quản lý về g?á, tỷ lệ cao nhất l&ec?rc;n tớ? 50\% đố? vớ? nhóm thuốc "đặc b?ệt" chưa có cơ sở định g?á và đang nằm ngoà? danh mục quản lý g?á của Ch&?acute;nh phủ nước này.


Theo quy định, kh? một bệnh nh&ac?rc;n kh&oc?rc;ng có phản ứng t&?acute;ch cực vớ? loạ? thuốc th&oc?rc;ng thường cho căn bệnh của m&?grave;nh, th&?grave; các thuốc "đặc b?ệt" sẽ được phép k&ec?rc; đơn. Có những loạ? thuốc được đặt hàng bào chế cho r?&ec?rc;ng một nhóm rất &?acute;t ngườ? bệnh. Vớ? những thứ "hàng thửa" r?&ec?rc;ng như thế này, quá khó để định g?á chúng. Do đó, NHS sẽ thanh toán ch? ph&?acute; cho các đơn thuốc tr&ec?rc;n, dựa tr&ec?rc;n xác nhận của các dược sĩ, bác sĩ chuy&ec?rc;n khoa, những ngườ? có thể b?ết được chúng trị g?á bao nh?&ec?rc;u. Một kh? những ngườ? này bắt tay vớ? các h&at?lde;ng dược th&?grave; g?á thuốc sẽ hoàn toàn do họ định đoạt ở mức "tr&ec?rc;n trờ?" mà kh&oc?rc;ng có cơ sở nào để đố? ch?ếu, so sánh xem hợp lý hay kh&oc?rc;ng.


T?ếp đoàn dược sĩ (các phóng v?&ec?rc;n The Da?ly Telegraph), Dhruv Patel -  ngườ? đứng đầu bộ phận chuy&ec?rc;n bán b?ệt dược của h&at?lde;ng Pharmarama Internat?onal L?m?ted đ&at?lde; thẳng thừng đặt vấn đề làm ăn: "H&at?lde;y k&ec?rc; đơn các loạ? thuốc của chúng t&oc?rc;? vớ? mức g?á kèm theo. Kh? NHS thanh toán những hóa đơn ấy, các bạn sẽ được hưởng 50\% doanh số". Kh? một trong số các "dược sĩ" này vặn hỏ?, mức "g?ảm g?á" b&?grave;nh qu&ac?rc;n của tất cả các mặt hàng mà c&oc?rc;ng ty đang cung ứng là bao nh?&ec?rc;u, Dhruv Patel cho b?ết, khoảng 50\% hoặc thấp hơn một chút, tùy "t&?grave;nh h&?grave;nh" (ám chỉ sự thẩm định dễ dàng hay kỹ lưỡng của NHS). Đ?ều này đồng nghĩa vớ? v?ệc NHS đang phả? trả gấp đ&oc?rc;? số t?ền cần th?ết cho một đơn thuốc "đặc b?ệt".


Zaheer Mushtaq - G?ám đốc k?nh doanh của c&oc?rc;ng ty Dược Temag cũng chào mờ? chế độ "g?ảm g?á" cho các dược sĩ - phóng v?&ec?rc;n này. &Oc?rc;ng cho b?ết, đ?ều này là "b&?grave;nh thường" trong thờ? buổ? cạnh tranh dữ dộ? g?ữa các h&at?lde;ng dược h?ện nay. Thậm ch&?acute;, ngoà? phần trăm ăn theo doanh số tr&ec?rc;n các hóa đơn được NHS duyệt ch?, các dược sĩ còn được hưởng một khoản "lương cứng" hàng tháng, &?acute;t nhất là 10.000 bảng Anh/tháng. Con số ăn ch?a tr&ec?rc;n thực tế có thể còn cao hơn nữa, v&?grave; kh? một phóng v?&ec?rc;n nó? vớ? Zaheer Mushtaq rằng, tỷ lệ mà các c&oc?rc;ng ty khác chào mờ? họ cao hơn Temag nh?ều, vị g?ám đốc này đ&at?lde; hứa sẽ "xem xét về một con số hấp dẫn hơn".


t?n.vn/99/2013/07/29/2\ \(19\).jpg" alt="" />


Cáo buộc chấn động của tờ Da?ly Telegraph tr&ec?rc;n trang nhất.


Đ&at?lde; "nuốt tr&oc?rc;?" hàng trăm tr?ệu bảng?


Sự thật động trờ? này đ&at?lde; g&ac?rc;y ra một làn sóng g?ận dữ cực độ của ngườ? d&ac?rc;n Anh. Ch&?acute;nh sách thắt lưng buộc bụng mà Ch&?acute;nh phủ nước này đang th? hành để chống lạ? những tác động của cuộc khủng hoảng k?nh tế đ&at?lde; kh?ến ng&ac?rc;n sách dành cho nh?ều lĩnh vực bị cắt g?ảm mạnh, kể cả y tế cũng kh&oc?rc;ng phả? là ngoạ? lệ. Trong kh? đó, vẫn có những kẻ bất lương làm g?àu tr&ec?rc;n nỗ? đau của các bệnh nh&ac?rc;n, ăn cắp t?ền của những ngườ? đóng thuế một cách t?nh v?. Theo ước t&?acute;nh của The Da?ly Telegraph, ch? ph&?acute; hàng năm mà NHS dành cho nhóm thuốc ngoà? danh mục quản lý g?á vào khoảng 120 tr?ệu bảng, và kh&oc?rc;ng a? b?ết được ch&?acute;nh xác bao nh?&ec?rc;u trong số đó đ&at?lde; bị các dược sĩ, bác sĩ và các h&at?lde;ng dược độ? g?á bằng các hóa đơn "cắt cổ". Nếu tỷ lệ chung vào khoảng 50\% như được "gạ gẫm" trong quá tr&?grave;nh đ?ều tra th&?grave; con số này l&ec?rc;n tớ? hàng chục tr?ệu bảng mỗ? năm. Cộng dồn trong và? năm trở lạ? đ&ac?rc;y, đ&at?lde; có hàng trăm tr?ệu bảng bị “l?&ec?rc;n m?nh ma quỷ” này th&oc?rc;ng đồng rút ruột ch?a nhau.


Các h&at?lde;ng dược bị "chỉ mặt, gọ? t&ec?rc;n" đều l&ec?rc;n t?ếng bác bỏ đ&ac?rc;y là ch&?acute;nh sách chung mà đó chỉ là t?&ec?rc;u cực cá b?ệt của một và? cá nh&ac?rc;n trong hệ thống bán hàng mà th&oc?rc;?. Magdalena Kulbat - phát ng&oc?rc;n v?&ec?rc;n của c&oc?rc;ng ty Temag cho b?ết, sa? phạm bị phanh phu? chỉ xảy ra ở một ch? nhánh của c&oc?rc;ng ty này, do áp lực về doanh thu từ c&oc?rc;ng ty n&ec?rc;n vị t?n.vn/g?am-doc-ch?-nhanh-cua-agr?bank-b?-bat-tren-ch?eu-bac-a92906.html" href="http://www.nguo?duat?n.vn/g?am-doc-ch?-nhanh-cua-agr?bank-b?-bat-tren-ch?eu-bac-a92906.html" target="\_blank">g?ám đốc ch? nhánh đ&at?lde; "làm bậy" như vậy. Phát ng&oc?rc;n v?&ec?rc;n của Pharmarama Internat?onal L?m?ted cũng khẳng định, tập đoàn này kh&oc?rc;ng cho phép tr&?acute;ch những tỷ lệ hoa hồng cao đến thế cho các dược sĩ, bác sĩ. Những nh&ac?rc;n vật được "đ?ểm danh" đều đ&at?lde; bị c&oc?rc;ng ty chủ quản đ&?grave;nh chỉ c&oc?rc;ng tác để đ?ều tra.


Những lờ? bao b?ện này kh&oc?rc;ng nhận được nh?ều sự t?n tưởng của dư luận Anh. &Oc?rc;ng J?m Gee - cựu G?ám đốc đ?ều hành trung t&ac?rc;m chống g?an lận của NHS và h?ện là g?ám đốc một c&oc?rc;ng ty chống g?an lận kế toán tạ? London cho b?ết, phát h?ện này là một m?nh chứng r&ot?lde; ràng cho t&?grave;nh trạng quá tả? của hệ thống k?ểm soát b&ec?rc;n trong NHS bấy l&ac?rc;u nay. &Oc?rc;ng nhấn mạnh rằng, cùng vớ? v?ệc bị rút ruột là hậu quả, các bệnh nh&ac?rc;n kh&oc?rc;ng được hưởng sự chăm sóc xứng đáng vớ? số t?ền mà họ và ng&ac?rc;n sách Nhà nước đ&at?lde; bỏ ra cho mỗ? v?&ec?rc;n thuốc được k&ec?rc; đơn. T&?grave;nh trạng tồ? tệ này cần phả? chấm dứt ngay lập tức.


H?ện, dư luận Anh đang đặt c&ac?rc;u hỏ? về v?ệc quản lý ng&ac?rc;n sách của NHS bấy l&ac?rc;u nay chặt chẽ đến đ&ac?rc;u và cơ quan này l?ệu có phương cách g&?grave; để "bẻ g&at?lde;y l?&ec?rc;n m?nh đen tố?" k?a kh&oc?rc;ng. Trước áp lực to lớn này, &oc?rc;ng Jeremy Hunt - Bộ trưởng Y tế Anh đ&at?lde; ra lệnh đ?ều tra các cáo buộc mà &oc?rc;ng gọ? là "cực kỳ ngh?&ec?rc;m trọng" này. Theo Bộ trưởng, bấy l&ac?rc;u nay NHS lu&oc?rc;n cố gắng c&oc?rc;ng kha?, m?nh bạch mọ? khoản ch? từ t?ền thuế của d&ac?rc;n và nếu những cáo buộc tr&ec?rc;n là ch&?acute;nh xác, bộ Y tế sẽ có b?ện pháp thu hồ? lạ? toàn bộ số t?ền đ&at?lde; thất thoát, xử ngh?&ec?rc;m các cá nh&ac?rc;n l?&ec?rc;n quan. Còn các h&at?lde;ng dược "d&?acute;nh chàm" sẽ "kh&oc?rc;ng còn đất sống ở Anh" bở? đ&ac?rc;y thực sự là một "tộ? ác đáng gh&ec?rc; tởm".                    Tồn tạ? tay trong t?ếp tay cho "l?&ec?rc;n m?nh ma quỷ"?


Được b?ết, cơ quan cảnh sát nước này đ&at?lde; vào cuộc, xem xét cả ngh? vấn l?ệu có "tay trong" nào của cơ quan dịch vụ y tế c&oc?rc;ng NHS t?ếp tay cho những ch?&ec?rc;u trò "ma quá?" của l?&ec?rc;n m?nh này hay kh&oc?rc;ng. Bở? nh?ều ngườ? t?n rằng, để các hóa đơn đắt đỏ đến v&oc?rc; lý được NHS th&oc?rc;ng qua, kh&oc?rc;ng chỉ do sự quan l?&ec?rc;u, tắc trách của cơ quan này. Chắc chắn đ&at?lde; tồn tạ? một đường d&ac?rc;y khép k&?acute;n tạ? tất cả các kh&ac?rc;u, mớ? có thể "nuốt tr&oc?rc;?" được hàng chục tr?ệu bảng như vậy.   An Ma? (Theo The Da?ly Telegraph)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/anh-chan-dong-vi-lien-minh-ma-quy-rut-ruot-ngan-sach-y-te-a11.html