BHXH Việt Nam: Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia


Thứ 2, 09/12/2019 | 06:50


BHXH Việt Nam cam kết đã và sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần cùng Chính phủ xây dựng nền hành chính công khai,...

BHXH Việt Nam cam kết đã và sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần cùng Chính phủ xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dân, doanh nghiệp.

Ngày 09/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) đã chính thức khai trương, đây được coi là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, tại công văn số 4614/BHXH-CNTT ngày 09/12/2019, BHXH Việt Nam cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng việc công bố chính xác, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng trước khi kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức khai trương.

Hàng năm, kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04 của Bộ, ngành, địa phươg với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho tới khi hoàn thành. Kịp thời chia sẻ dữ liệu để cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuân thủ triệt để nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Khi vận hành kể từ ngày 09/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp 09 dịch vụ công, trong đó, 05 dịch vụ công thực hiện tại tỉnh, thành phố gồm: Đổi giấy phép lái xe; Thông báo hoạt động khuyến mại; Dịch vụ cấp điện hạ áp phục vụ người dân, hộ gia đình; Dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Và 04 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ là Cấp Giấy phép lái xe quốc tế; Đăng ký khuyến mãi; Nhóm dịch vụ về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp và đặc biệt là cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng. Trong Quý I/2020, dự kiến Cổng tiếp tục tích hợp thêm 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bhxh-viet-nam-cam-ket-dong-hanh-xay-dung-van-hanh-phat-trien-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-a310559.html

Tag: