BHXH Việt Nam thông tin về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN


Thứ 6, 13/09/2019 | 02:00


BHXH Việt Nam vừa thông tin về tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 8/2019.

BHXH Việt Nam vừa thông tin về tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 8/2019.

Theo đó, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. BHXH Việt Nam cho biết số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 449 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,696 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người; BHYT khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số.

Ngoài ra, trong về số thu, toàn ngành thu 30.912 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8/2019 toàn Ngành thu 231.200 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 155.583 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.082 tỷ đồng, thu BHTN 11.560 tỷ đồng, thu BHYT 60.974 tỷ đồng.

Thông tin về tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 8/2019 (Ảnh minh hoạ).

Về việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng, toàn ngành đã giải quyết 9.547 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 81.400 người hưởng trợ cấp một lần; 935.788 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 08 tháng đầu năm, đã giải quyết 75.018 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 580.278 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.851.331 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, cả nước có khoảng 14,75 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú. Đồng thời, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 60.500 người hưởng chế độ BHTN.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại trong tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT, đưa ra một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế như: Phân tích đánh giá để xác định rõ các nguyên nhân cụ thể gây gia tăng chi phí bất thường, tổ chức làm việc với các cơ sở KCB có chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, đề nghị cơ sở KCB điều chỉnh về chỉ tiêu hợp lý, đồng thời theo dõi, giám sát đảm bảo chuyển biến thực chất của cơ sở KCB.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất (khi có diễn biến bất thường) có văn bản báo cáo và xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thông báo với Sở Y tế về tình hình sử dụng nguồn dự toán Chính phủ giao…Tăng cường công tác giám định BHYT, thực hiện giám định theo đúng Quy trình giám định BHYT… Tăng cường kiểm tra sự có mặt của người bệnh tại cơ sở KCB và việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại các khoa phòng…Rà soát kỹ hồ sơ ký hợp đồng đối với cơ sở KCB mới đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT lần đầu, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, nhân lực theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP…

Tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu (LCNT) tại địa phương theo hướng: Đánh giá việc kết quả LCNT kỳ trước để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sử dụng. Tổng hợp, phân tích các nguyên nhân hạn chế, bất cập để rút kinh nghiệm trong kỳ đấu thầu tiếp theo. Lựa chọn và đề xuất danh mục và số lượng sử dụng đối với từng hoạt chất, dạng bào chế, đường dùng theo nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo sử dụng hợp lý, an toàn và hiệu quả tránh lãng phí. Phát hiện kịp thời các thuốc ít cạnh tranh chi phí cao để có ý kiến ngay trong quá trình xây dựng, thẩm định KHLCNT;

Tham khảo giá trúng thầu được BHXH Việt Nam cung cấp trên trang web của ngành và các tỉnh lân cận để xây dựng giá kế hoạch phù hợp; Theo dõi sát tiến độ đấu thầu thuốc, có ý kiến kịp thời, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm không đúng quy định; Tăng cường công tác giám định để việc lựa chọn, chỉ định sử dụng và thanh toán thuốc đúng quy định, hiệu quả tại các cơ sở KCB.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bhxh-viet-nam-thong-tin-ve-cong-tac-thu-va-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-a292490.html