Bộ Giao thông "sờ gáy" vận tải Hà Nội


Thứ 6, 13/12/2013 | 03:14


Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại vi phạm trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe của một số đơn vị còn lỏng lẻo

Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ rõ hàng loạt tồn tạ? v? phạm trong công tác quản lý, g?ám sát hoạt động của phương t?ện, lá? xe của một số đơn vị còn lỏng lẻo

Bộ GTVT vừa chính thức có kết quả thanh tra hoạt động k?nh doanh vận tả? TP. Hà Nộ? và chỉ ra hàng loạt các tồn tạ? từ công tác quản lý, cấp phép k?nh doanh vận tả?… Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nộ? đã có buổ? làm v?ệc xung quanh kết quả k?ểm tra vận tả? ch?ều 12/12.

“Quên” xử lý v? phạm?

Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ rõ hàng loạt tồn tạ? v? phạm trong công tác quản lý, g?ám sát hoạt động của phương t?ện, lá? xe của một số đơn vị còn lỏng lẻo; tình trạng lá? xe v? phạm vượt tốc độ cho phép còn nh?ều và đơn vị vận tả? chưa có b?ện pháp xử lý k?ên quyết thông qua th?ết bị g?ám sát hành trình (hộp đen); th?ết bị hộp đen lắp đặt của một số cơ sở chưa đạt chuẩn chất lượng nên khó khăn trong công tác theo dõ? hoạt động và trích xuất các dữ l?ệu hoạt động của phương t?ện…

Dẫn chứng, qua k?ểm tra thực tế tạ? Công ty CP ôtô khách Hà Tây có 15 xe; Hợp tác xã Vận tả? 27/7 có 6 xe không có trong hệ thống theo dõ? th?ết bị hộp đen. Đơn vị vận tả? không b?ết mật khẩu để truy cập, quản lý, theo dõ? hoạt động của các phương t?ện trên thông qua th?ết bị.


Nh?ều sa? phạm trong công tác quản lý vận tả? chưa được sở GTVT Hà Nộ? xử lý (Ảnh m?nh hoạ: TTXVN).

Đ? sâu vào thanh tra Sở GTVT Hà Nộ?, đơn vị quản lý Nhà nước về hoạt động vận tả? của địa phương, Thanh tra Bộ GTVT đã phát h?ện được nh?ều sa? sót trong cấp phép tuyến, thu hồ? phù h?ệu hết hạn.

Báo cáo của Sở GTVT Hà Nộ?, tạ? thờ? đ?ểm k?ểm tra (tháng 10 và 11/2013), 5 DN k?nh doanh vận tả? hành khách theo tuyến cố định được Sở cấp g?ấy phép k?nh doanh đã ngừng hoạt động trên 6 tháng l?ên tục.

Tuy nh?ên, qua k?ểm tra, đoàn công tác Bộ GTVT phát h?ện Sở vẫn chưa thu hồ? nộ? dung cấp phép k?nh doanh vận tả? của các đơn vị này.

Cụ thể, tạ? kết quả k?ểm tra của Thanh tra Bộ GTVT nêu rõ, Hợp tác xã vận tả? 27/7 có 24 xe khách đã ngừng hoạt động nhưng không được thu hồ? phù h?ệu…

Đề cập đến v?ệc quản lý, g?ám sát v?ệc lắp th?ết bị hộp đen của đơn vị vận tả?, Thanh tra Bộ GTVT cho rằng, Sở GTVT Hà Nộ? chưa tổ chức kha? thác thông t?n bắt buộc từ th?ết bị hộp đen của xe tạ? máy chủ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tả?, bảo đảm trật tự an toàn g?ao thông theo quy định.

L?ên quan đến vận tả? tax?, thanh tra Bộ GTVT cũng chỉ rõ, trên địa bàn Hà Nộ? h?ện có 110 đơn vị đang hoạt động vận tả? loạ? hình này, Sở GTVT đã t?ếp nhận hồ sơ đăng ký mầu sơn, b?ểu trưng (logo) đố? vớ? xe tax? của 110 đơn vị, song lạ? chưa t?ến hành xác nhận, thông báo v?ệc đăng ký màu sơn, logo.

Ngoà? ra Sở GTVT Hà Nộ? cũng chưa xử phạt v? phạm hành chính đố? vớ? 28 DN k?nh doanh vận tả? hành khách bằng xe tax? không có g?ấy phép k?nh doanh vận tả? mà trước đó chính họ đã k?ểm tra…

Cần chấn chỉnh quản lý

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hà Nộ? xử lý ngh?êm các trường hợp v? phạm trên, đặc b?ệt v? phạm l?ên quan đến đ?ều k?ện k?nh doanh vận tả?; hoạt động kh? không có g?ấy phép k?nh doanh vận tả?; buông lỏng quản lý hoạt động của phương t?ện…

Ngoà? ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT thu hồ? g?ấy phép k?nh doanh vận tả? đã cấp đố? vớ? 5 DN vận tả? đã ngừng hoạt động trên 6 tháng theo đúng quy định, thu hồ? phù h?ệu của 32 xe tax? đã ngừng hoạt động, đình chỉ kha? thác hàng loạt tuyến vận tả? khách; thu hồ? phù h?ệu xe chạy tuyến cố định đã cấp cho hàng loạt xe ôtô do không thực h?ện các quy định l?ên quan đến lắp đặt th?ết bị hộp đen đã ngừng hoạt động…

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nộ?, Thanh tra, các đơn vị k?nh doanh chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý, khoán toàn bộ hoạt động vận tả? cho các cá nhân tự quản lý đ?ều hành.

Tạ? buổ? làm v?ệc vớ? Bộ GTVT ch?ều 12/12, qua nghe ý k?ến từ đoàn k?ểm tra của Bộ GTVT, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nộ? Nguyễn Văn Khô? nhận định, công tác thanh tra là dịp để Hà Nộ? nhìn nhận những bất cập, th?ếu sót để quản lý tốt hơn trong thờ? g?an tớ?.

Ông Khô? cũng chỉ đạo các đơn vị cần phả? khắc phục ngay các tồn tạ?. Sở GTVT, Thanh tra g?ao thông cần học tập cách thức k?ểm tra của Bộ G?ao thông Vận tả? để rà soát lạ? địa bàn, công bố công kha? đến các doanh ngh?ệp làm gương để thực h?ện.

Theo V?etnamnet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-giao-thong-so-gay-van-tai-ha-noi-a13144.html