Bỏ quy định giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng từ ngày 30/5


Chủ nhật, 16/04/2023 | 19:06


Cùng sự kiện

Bộ GD-ĐT đã ra Thông tư mới nhất về việc bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo hạng.

Theo báo Vietnamnet, ngày 14/4, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5. Thông tư mới nhất này có điểm điều chỉnh quan trọng là bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN theo hạng.

Thời điểm trước ban hành Thông tư, thực hiện theo các Thông tư của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì giáo viên mỗi cấp học có 3 chứng chỉ tương ứng với 3 hạng CDNN.

Tuy nhiên, ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành như sau: mỗi chuyên ngành có 1 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần, theo báo Nhân Dân.

Giáo dục - Hướng nghiệp - Bỏ quy định giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng từ ngày 30/5
Bỏ quy định giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng từ ngày 30/5 - Nguồn: Nhân Dân.

Vì vậy, tại Thông tư số 08, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN như sau:

Chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ theo hạng của cấp học đang giảng dạy cấp trước ngày 30/6/2022 thì được xác định đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng CDNN và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tương ứng với từng cấp học.

Khi bổ nhiệm, chuyển xếp CDNN giáo viên tương ứng theo quy định tại các Thông tư 01-04 và khi chuyển CDNN thì không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, theo báo An ninh Thủ đô.

Phương Linh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-quy-dinh-giao-vien-co-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-theo-hang-tu-ngay-30-5-a572474.html