Chi tiết quy trình xét tuyển viên chức mới nhất ai có nguyện vọng cũng nên nắm rõ


Thứ 5, 09/07/2020 | 00:12


Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ, quy trình xét tuyển công chức được thực hiện theo 3 bước.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ, quy trình xét tuyển công chức được thực hiện theo 3 bước.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 3 bước. Ảnh minh họa 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Theo quy định của Luật Viên chức hiện hành, các đối tượng được đăng ký dự tuyển viên chức khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị tuyển dụng được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Quy trình xét tuyển viên chức

Khoản 5, điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ nêu rõ, xét tuyển viên chức được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển

Đây là vòng xét tuyển đầu tiên của kỳ xét tuyển vào viên chức. Tại vòng này, người dự tuyển được kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn nêu tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp được tham dự vòng thứ 2.

Sau khi kết thúc kiểu tra điều kiện, tiêu chuẩn, chậm nhất 5 ngày, người đứng đầu cơ quan tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và phải tổ chức xét tuyển vòng 2 chậm nhất là 15 ngày sau khi thông báo triệu tập.

Bước 2: Tiến hành xét tuyển

Tiếp theo vòng 1 đây là vòng xét tuyển thứ 2. Người dự tuyển sẽ được phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiêp vụ của người dự tuyển. Việc quyết định hình thức phỏng vấn hay thực hành do người đứng đầu cơ quan quyết định.

Tuy nhiên, việc quyết định hình thức xét tuyển phải căn cứ vào tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong đó, thời gian dùng để xét tuyển tùy vào từng hình thức mà được quy định như sau: Phỏng vấn 30 phút; Thực hành: Thời gian do người đứng đầu cơ quan quyết định.

Bước 3: Xác định người trúng tuyển

Để xác định người trúng tuyển, cần lưu ý, điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. Và chỉ được xác định trúng tuyển nếu người dự xét tuyển có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành từ 50 điểm trở lên; Chọn người có tổng điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp (lưu ý, chỉ chọn trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm); Nếu có 2 người trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn thì trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng viên chức quyết định.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-tiet-quy-trinh-xet-tuyen-vien-chuc-moi-nhat-ai-co-nguyen-vong-cung-nen-nam-ro-a330076.html