Công ty Điện lực Hưng Yên: Hoàn thành “mục tiêu kép” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Thứ 4, 19/01/2022 | 15:46


Năm 2021 Công ty Điện lực Hưng Yên luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Tổng Công ty; UBND các cấp; các sở ngành; cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng người lao động trong công ty không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác cung ứng điện năng phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân. Đồng thời Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ các cấp giao.

Theo đó, tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2021 của Công ty vượt kế hoạch Tổng công ty giao, đạt 5.080,85 triệu kWh giờ, tăng trưởng 11,39% so với năm 2020, cao hơn 0,95% so với mức tăng trưởng của năm 2020 (10,44%). Công ty nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ; Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 đạt 100% kế hoạch. Trong quản lý vận hành lưới điện không để xảy ra sự cố chủ quan, tai nạn lao động. Các chỉ tiêu tài chính đều đảm bảo kế hoạch Tổng công ty giao.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng Công ty vẫn hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện liên tục, đầy đủ, có chất lượng và kịp thời cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Công ty đã cung cấp điện an toàn, ổn định phục sản xuất của các doanh nghiệp, các hoạt động chính trị- xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Công ty đã cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các ngày Lễ, Tết, sản xuất nông nghiệp, phòng chống bão úng, các kỳ thi trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phục vụ nhân dân. Theo đó, Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện đạt 7/7 chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Với Những kết quả đạt được, năm 2021 Công ty Điện lực Hưng Yên vinh dự được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xét hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và được đề nghị xét tặng cờ thi đua của Chính phủ.

a4
Ông Lương Minh Thanh - Giám đốc PC Hưng Yên nhận cờ thi đua giải Nhất hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện kế hoạch giao SXKD năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2022 (ngày 06/01/2022)

Bước sang năm 2022, tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, PC Hưng Yên đã đề ra các mục tiêu và giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó, Công ty tổ chức vận hành và kinh doanh điện năng hiệu quả, đảm bảo  cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các ngày Lễ, Tết, sản xuất nông nghiệp, phòng chống bão úng, các kỳ thi trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến tích cực nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng với Công ty; Cải tiến trình tự thủ tục hành chính nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ tư vấn tốt nhất, thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao độ hài lòng của khách hàng.

a5
Ông Lương Minh Thanh - Giám đốc PC Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Điện lực Hưng Yên ngày 07/01/2022

Cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp, Công ty bám sát chủ đề năm 2022 của EVN đó là:“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới.Năm 2022, Công ty quyết tâm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giữ vững lá cờ đầu trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Thu Phương

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-ty-dien-luc-hung-yen-hoan-thanh-muc-tieu-kep-nam-2021-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022-a526179.html