Đại học Đại Nam: Cơ sở đầu tiên được Sở y tế Hà Nội cấp phép đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược


Thứ 4, 16/05/2018 | 07:23


Được Sở y tế Hà Nội cho phép, ngày 12/5, trường Đại học Đại Nam khai giảng khóa đầu tiên đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược. Đây là cơ sở đầu tiên

Được Sở y tế Hà Nội cho phép, ngày 12/5, trường Đại học Đại Nam khai giảng khóa đầu tiên đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược. Đây là cơ sở đầu tiên khu vực phía Bắc được Sở y tế Hà Nội cấp phép đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

Theo Luật Dược 2016 có hiệu lực từ 1/1/2017, Luật quy định người hành nghề Dược phải tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề Dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược gần nhất. Chứng chỉ hành nghề Dược chỉ còn giá trị hoặc không bị thu hồi khi có giấy xác nhận đào tạo, cập nhật kiến thức trong thời hạn trên. Đào tạo, cập nhật kiến thức vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người hành nghề Dược.

Trên thực tế, để thực hiện luật Dược mới NĐ 54/2017 của Chính phủ ra đời cùng với hàng loạt thông tư hướng dẫn các quy định đòi hỏi người hành nghề Dược phải nắm được để thực hiện. Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật Dược tạo ra nhiều loại thuốc mới, nhiều dạng bào chế mới cùng với các thông tin về thuốc như  Phản ứng độc hại (ARN), cảnh giác thuốc, rút sổ đăng ký, thu hồi thuốc,… rất cần với người hành nghề Dược.

Vì những lý do trên mà người hành nghề Dược phải được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

Trường Đại học Đại Nam là cơ sở đầu tiên đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Về chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược do tập thể khoa Dược – Đại học Đại Nam xây dựng được Sở Y tế thông qua gồm 3 phần. Phần một là kiến thức chuyên ngành, bao gồm các dạng bào chế mới, các thuốc mới và sử dụng thuốc.

Phần hai là pháp luật và quản lý chuyên môn về Dược, giới thiệu luật Dược, NĐ 54 các thông tư liên quan đến phạm vi bán lẻ thuốc sẽ được cập nhật đến thông tư mới nhất 01/2018 về nhãn thuốc 02/2018 về  GPP thay cho 46. Phần ba là kỹ thuật và kỹ năng phục vụ cho 3 hoạt động của nhà thuốc: mua thuốc, bán thuốc và bảo quản thuốc.

Trong khóa khai giảng đầu tiên của lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược vừa qua tại trường Đại học Đại Nam, lớp học có 30 học viên, đa số là người cao tuổi có trình độ đại học trở lên, trong đó có người hiện đang là PGS, TS,… trong ngành. Trong chương trình đào tạo dạy và học, các báo cáo viên phần kiến thức chuyên môn là các PGS, TS trong ngành và có kinh nghiệm quản lý, có thực tế hoạt động nhiều năm với nhà thuốc.

Dưới đây là một số hình ảnh khai giảng và buổi học đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược tại trường Đại học Đại Nam:

TS Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT phát biểu trong buổi khai giảng

DSCKI. Nguyễn Trung Khảm, Phó trưởng khoa Dược, nguyên Phó Giảm đốc Sở Y tế HN

Giảng viên chuyên môn là các PGS, TS trong ngành và có kinh nghiệm quản lý, có thực tế hoạt động nhiều năm với nhà thuốc

Học viên là những người đang hành nghề Dược, có người hiện đang là PGS, TS trong ngành

Nhiều học viên lớn tuổi, công tác đã nhiều năm trong ngành Dược

P.Q

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-hoc-dai-nam-co-so-dau-tien-duoc-so-y-te-ha-noi-cap-phep-dao-tao-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-mon-ve-duoc-a229696.html