Đi tình nguyện, sinh viên chết vì trời quá nóng


Thứ 3, 07/01/2014 | 03:53


Sam Boon, 17 tuổi, hiện đang là sinh viên Học viện kinh doanh tại Bexley, Kent. Nam sinh này đã gục ngã ngay trước mặt bạn bè trong chuyến đi tình nguyện kéo dài 5 ngày giữa nhiệt độ ngoài trời 49 độ C.

Sam Boon, 17 tuổ?, h?ện đang là s?nh v?ên Học v?ện k?nh doanh tạ? Bexley, Kent. Nam s?nh này đã gục ngã ngay trước mặt bạn bè trong chuyến đ? tình nguyện kéo dà? 5 ngày g?ữa nh?ệt độ ngoà? trờ? 49 độ C. 

Nh?ệt độ 49 độ C của Ma-roc kh?ến cậu bé chết ngay trước mặt bạn bè mình.

Sam Boon tử vong do thờ? t?ết quá khắc ngh?ệt.

Lãnh đạo chuyến đ?, Stephen Bates cho b?ết đã cố gắng để cứu cậu bé nhưng không được. Phả? mất 2 g?ờ đồng hồ, xe cứu thương mớ? tớ? và Sam đã chết trên đường tớ? trung tâm y tế.

Tạ? ph?ên tòa, cha Sam cho b?ết xe cấp cứu chỉ là một ch?ếc xe tả? nhỏ chứ không phả? xe chuyên dụng được trang bị đầy đủ.

Sam đã t?ết k?ệm được hơn 1.000 bảng anh để tham g?a chuyến đ? 17 ngày tớ? Ma-roc do công ty World Challenge tổ chức. Hành trình gồm một chuyến đ? đến Amezm?z ở chân đồ? H?gh Atlas và dành một và? ngày g?úp xây dựng trường học.

Nguyên nhân cá? chết của Sam chưa được xác định, song nh?ều ngườ? cho rằng cậu đã bị k?ệt sức vì nóng.

Mườ? một s?nh v?ên Học v?ện k?nh doanh tạ? Bexley đã tham g?a chuyến đ? lần này. Các s?nh v?ên g?úp đỡ dự án nông thôn trong 7 ngày nhưng chuyến đ? đã bị cắt ngắn sau cá? chết của Samuel. Tạ? thờ? đ?ểm nam s?nh này qua đờ?, nh?ệt độ khu vực tăng đến 490C.

Bảo L?nh/T?n Mớ?

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-tinh-nguyen-sinh-vien-chet-vi-troi-qua-nong-a16996.html