Đưa nữ sinh vào nhà hoang để giao cấu


Thứ 7, 01/02/2014 | 00:21


Vương chở B đi chơi. Đến 22 giờ cùng ngày, Vương dẫn B đến trường mẫu giáo bỏ hoang gần nhà thực hiện hành vi giao cấu với B.

Vương chở B đ? chơ?. Đến 22 g?ờ cùng ngày, Vương dẫn B đến trường mẫu g?áo bỏ hoang gần nhà thực h?ện hành v? g?ao cấu vớ? B. Do có quan hệ tình cảm nên khoảng 20 g?ờ ngày 9/7/2013, Phan Thế Vương nhắn t?n cho cháu P.T.B (14 tuổ? 6 tháng 13 ngày) đ? ra ngoà? nó? chuyện. Sau đó, Vương chở B đ? chơ?. Đến 22 g?ờ cùng ngày, Vương dẫn B đến trường mẫu g?áo bỏ hoang gần nhà thực h?ện hành v? g?ao cấu vớ? B. Chưa dừng lạ? ở đó, đến ngày 10/7/2013, Vương chở B đến nhà nghỉ Quê Hương t?ếp tục quan hệ. G?a đình B thấy con gá? đ? chơ? không về nên tìm k?ếm và phát h?ện sự v?ệc. Ngày 12/7/2013 g?a đình B đã làm đơn tố cáo đố? vớ? Vương.
 Một ph?ên tòa xử h?ếp dâm, 7 bị cáo phả? đứng trước vành móng ngựa vì “yêu” trẻ em - Ảnh:V.TÀI
Ngày 13/11/2013, TAND huyện Tây Hòa đã xử phạt Phan Thế Vương 3 năm tù về tộ? g?ao cấu vớ? trẻ em. Sau kh? án sơ thẩm tuyên, bị cáo Vương kháng cáo, đồng thờ? B cũng kháng cáo x?n g?ảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.Tạ? ph?ên tòa phúc thẩm, Hộ? đồng xét xử nhận định bị cáo là ngườ? đã thành n?ên b?ết rõ bị hạ? còn đang học lớp 8, nhưng có quan hệ tình cảm và nh?ều lần thực h?ện hành v? g?ao cấu kh? bị hạ? mớ? 14 tuổ? 6 tháng 13 ngày. Hành v? của bị cáo nguy h?ểm cho xã hộ?, xâm phạm đến sức khỏe, sự phát tr?ển thể chất, tâm lý của trẻ em nên cần phả? xử phạt ngh?êm. Tuy nh?ên, trong g?a? đoạn xét xử phúc thẩm, g?a đình bị cáo đã bồ? thường cho bị hạ? 3 tr?ệu đồng; đồng thờ? các ban, ngành, đoàn thể ở xã cũng x?n g?ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hộ? đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo, xử phạt bị cáo Phan Thế Vương 2 năm tù về tộ? g?ao cấu vớ? trẻ em.Vụ án vừa kể chính là hồ? chuông cảnh tỉnh cho bất cứ a? còn muốn “yêu” trẻ em. Đồng thờ? cũng là bà? học cho các bậc cha mẹ trong v?ệc quản lý, g?áo dục con em mình, nhất là các cháu gá? đang còn ở độ tuổ? th?ếu n?ên. Bên cạnh đó, các ngành, cấp, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác g?áo dục, tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp nhân dân theo hướng th?ết thực để góp phần hạn chế những v? phạm pháp luật không đáng có trong đờ? sống xã hộ?.Theo báo Phú Yên

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dua-nu-sinh-vao-nha-hoang-de-giao-cau-a19956.html