Gelex thực hiện mua lại hơn 2.600 tỷ trái phiếu trước hạn


Thứ 4, 22/06/2022 | 13:54


Cùng sự kiện

CTCP Tập đoàn Gelex; CTCP thiết bị điện Gelex; CTCP Hạ tầng Gelex có các đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng trị giá trên 2.600 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, tính đến 17/6/2022, các doanh nghiệp trong tập đoàn Gelex như: CTCP Tập đoàn Gelex; CTCP thiết bị điện Gelex; CTCP Hạ tầng Gelex có các đợt mua lại trái phiếu trước hạn đối với các lô trái phiếu mà trái chủ sử dụng quyền bán lại trước hạn theo điều khoản trái phiếu tại các bản thông tin chào bán đã công bố hoặc theo nhu cầu của trái chủ với tổng trị giá trên 2.600 tỷ đồng.

nguyen van tuan tong giam doc tap doan gelex dspl 2

Về phát hành trái phiếu, các trái phiếu được phát hành có lãi suất dao động từ 6,5%-10%/năm, kỳ hạn từ 2 đến 10 năm, được bảo lãnh bởi các tổ chức uy tín như CGIF, Shinhan… đặc biệt trái phiếu CGIF thuộc ADB kỳ hạn 10 năm (đáo hạn 2029), lãi suất cố định 6,95%. Năm 2021, GELEX phát hành thành công 1.800 tỷ đồng trái phiếu, do các đơn vị như MSB, Tiên Phong bank, Chứng khoán VIX là đơn vị tư vấn phát hành. Theo BCTC hợp nhất, dư nợ trái phiếu phát hành của toàn hệ thống GELEX tại 31/03/2022 ~ 6,987 tỷ đồng, tỷ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu chỉ ở mức là 0.31 lần. Như vậy, với việc thanh toán trước hạn nêu trên, hiện nay, dư nợ trái phiếu của tập đoàn này giảm xuống còn  khoảng 4.300 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 12/05 vừa qua, nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về kế hoạch giảm nợ vay trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn Gelex khẳng định các hệ số nợ của tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn một số doanh nghiệp lớn khác và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực; Tại 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA chỉ 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1. Lãnh đạo Tập đoàn này cũng nhấn mạnh tập đoàn sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu.

Liên quan đến hoạt động mua lại trái phiếu chưa đến hạn, Gelex cho biết, nguồn tiền để mua lại là từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp. Đơn vị tham gia hỗ trợ mua lại có Chứng khoán VIX và ngân hàng TPBank.

Cũng theo thông tin công bố, trong tháng 7 tới, GELEX sẽ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 5%.

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gelex-thuc-hien-mua-lai-hon-2600-ty-trai-phieu-truoc-han-a541728.html