HĐCĐ BIDV: Dành hơn 0,4% lợi nhuận để trả lương cho lãnh đạo


Thứ 3, 02/05/2017 | 01:21


Mức thù lao (chưa gồm công tác phí) năm 2016 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng BIDV là 27,4 tỷ đồng.

Mức thù lao (chưa gồm công tác phí) năm 2016 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng BIDV là 27,4 tỷ đồng.

Thông tin đăng tải trên báo VnExpress, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 được đưa ra tại cuộc họp  sáng 21/4/ 2017, trong năm 2016 ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế hơn 6.229 tỷ đồng. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng nhận trong năm qua là 27,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 0,44% lợi nhuận).

Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)

Với 13 thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao, bình quân mỗi lãnh đạo BIDV nhận lương 2,1 tỷ đồng, tương đương hơn 175 triệu đồng/tháng. Số tiền này chưa bao gồm tiền công tác phí (ăn ở, đi lại...) của các thành viên lãnh đạo ngân hàng.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trước các cổ đông tại đại hội, lãnh đạo BIDV cho rằng, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trả gắn với vị trí công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội cổ đông phê duyệt. Ngoài ra, ngân sách hoạt động của ban lãnh đạo thuộc ngân sách hoạt động chung của ngân hàng, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ thu chi tài chính của BIDV.

Cũng tại cuộc họp, các cổ đông BIDV đã biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên ban lãnh đạo BIDV năm 2017 là 0,44% lợi nhuận sau thuế, tương đương tỷ lệ năm 2016. Song, với dự kiến lợi nhuận 2017 cao hơn thì thù lao của đội ngũ lãnh đạo BIDV năm nay sẽ "nhỉnh" theo.

Trường hợp phát sinh thêm thành viên, đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm, phù hợp với thù lao của các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo. Ngoài lương, các lãnh đạo BIDV còn được chi trả các chi phí phát sinh khác như công tác phí, đi lại, ăn ở...

Năm 2016, ngân hàng BIDV bỏ ra hơn 27 tỷ đồng để trả lương cho các lãnh đạo

Cũng theo báo Gia đình & Xã hội, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 thành viên: Ông Trần Anh Tuấn, Ông Phan Đức Tú, Ông Bùi Quang Tiên, Bà Phan Thị Chinh, Ông Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Huy Tựa, Bà Lê Thị Kim Khuyên, Ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Trần Thanh Vân, Ông Lê Việt Cường; HĐQT đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu Ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách HĐQT, Ông Phan Đức Tú đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

ĐHĐCĐ nhất trí bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên: Bà Võ Bích Hà, Ông Cao Cự Trí, Bà Nguyễn Thị Tâm; Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Võ Bích Hà đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hdcd-bidv-danh-hon-04-loi-nhuan-de-tra-luong-cho-lanh-dao-a188556.html