Hiểu lầm thường gặp về người đồng tính


Thứ 5, 19/09/2013 | 11:05


Người có vẻ ngoài "ái" hoàn toàn không phải là người đồng tính. Người thích cả hai giới cũng không thuộc nhóm này. Sự thực, rất ít người hiểu đúng về người đồng tính nói riêng hay "thế giới thứ ba" nói chung.

Ngườ? có vẻ ngoà? "á?" hoàn toàn không phả? là ngườ? đồng tính. Ngườ? thích cả ha? g?ớ? cũng không thuộc nhóm này. Sự thực, rất ít ngườ? h?ểu đúng về ngườ? đồng tính nó? r?êng hay "thế g?ớ? thứ ba" nó? chung.
H?ệp hộ? tâm lý học Mỹ sẽ g?úp bạn h?ểu rõ hơn những thắc mắc này.
1. Ngườ? đồng tính là gì?
Đồng tính (Lesb?an, Gay) là ngườ? có cảm g?ác hấp dẫn về tình cảm, thể chất vớ? ngườ? cùng g?ớ?.
2. Ngườ? song tính là gì?
Song tính (B?sexsual) là ngườ? có cảm g?ác hấp dẫn về tình cảm, thể chất vớ? cả ha? g?ớ?.
t?nh-a-7059-1379576666.jpg" alt="dong-t?nh-a-7059-1379576666.jpg" w?dth="500" data-natural-w?dth="500" />
Ảnh m?nh họa: backend

4. Ngườ? dị tính là gì?
Dị tính là ngườ? có cảm g?ác hấp dẫn về tình cảm, thể chất vớ? ngườ? khác g?ớ?.
5. Ngườ? chuyển g?ớ? là gì?
Chuyển g?ớ? (Transgender) là trạng thá? kh? một ngườ? có g?ớ? tính s?nh học không trùng vớ? bản dạng g?ớ? hay thể h?ện g?ớ? của họ (ví dụ có cơ thể là nam và nghĩ mình là nữ, hoặc bề ngoà? như nữ). Ngườ? chuyển g?ớ? l?ên quan tớ? v?ệc ngườ? đó nhận dạng hoặc thể h?ện mình là nam hay nữ, trong kh? ngườ? đồng tính lạ? l?ên quan tớ? v?ệc ngườ? đó yêu ngườ? cùng g?ớ? hay khác g?ớ?.
6. LGBT là gì?
LGBT là v?ết tắt t?ếng Anh của ngườ? đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển g?ớ? (Lesb?an, Gay, B?sexsual và Transgender).
7. Đồng tính có phả? là một bệnh, rố? loạn tâm lý hay vấn đề về cảm xúc hay không?
Không. Các nhà tâm thần học, tâm lý học và chuyên g?a sức khỏe tâm thần đã đồng ý vớ? nhau rằng đồng tính không phả? là bệnh, rố? loạn tâm lý hay vấn đề cảm xúc.
Hành v? dị tính hay hành v? đồng tính đều là những khía cạnh bình thường của tính dục con ngườ?. Cả ha? đều được gh? nhận trong các nền văn hóa và g?a? đoạn lịch sử khác nhau. Hàng thập kỷ ngh?ên cứu và thử ngh?ệm lâm sàng đều đ? đến kết luận rằng đồng tính, dị tính hay song tính đều là đ?ều bình thường, tự nh?ên của con ngườ?. Các tổ chức y học, sức khỏe tâm thần đều lần lượt không còn xem đồng tính là một bệnh hay rố? loạn tâm lý nữa.
8. Làm sao để một ngườ? b?ết mình là đồng tính hay song tính?
Về cơ bản, ngườ? ta có thể không quan hệ tình dục mà vẫn b?ết xu hướng tính dục của mình - thích ngườ? cùng g?ớ?, khác g?ớ? hay cả ha?.
Mỗ? ngườ? đồng tính và song tính cũng có trả? ngh?ệm rất khác nhau. Có ngườ? b?ết mình là đồng tính hoặc song tính từ lâu, sau đó mớ? có quan hệ yêu đương, tình dục. Có ngườ? lạ? có quan hệ tình dục trước (vớ? những ngườ? cùng g?ớ? hay khác g?ớ?) rồ? mớ? tự xác định xu hướng tính dục của mình. Định k?ến và phân b?ệt đố? xử kh?ến nh?ều ngườ? chố? bỏ xu hướng tính dục của mình, vì thế v?ệc nhận ra bản thân là đồng tính hay song tính có thể là một quá trình d?ễn ra từ từ.


t?nh\ \(1\).jpg" alt="" w?dth="500" />Sự thực, rất ít ngườ? h?ểu đúng về ngườ? đồng tính(ảnh m?nh họa)


9. Có cách nào để một ngườ? đồng tính trở thành dị tính không?
Tất cả tổ chức lớn về sức khỏe tâm thần đều đã cảnh báo chính thức về những cá? gọ? là “l?ệu pháp thay đổ? xu hướng tính dục”. Không có một l?ệu pháp nào chứng m?nh những b?ện pháp này là an toàn và h?ệu quả. Các lờ? khuyên thường nghe như tập chơ? các môn thể thao vớ? đồng tính nữ hay cố gắng không t?ếp xúc vớ? ngườ? cùng g?ớ?, đều là những lờ? khuyên không dựa trên cơ sở khoa học.
10. Ngườ? đồng tính nữ, đồng tính nam và ngườ? song tính có thể là những ông bố, bà mẹ tốt không?
Có. Các ngh?ên cứu đã chỉ ra rằng không có sự khác b?ệt nào trong quá trình phát tr?ển của nhóm trẻ em do các phụ huynh là ngườ? đồng tính nuô? dạy vớ? nhóm trẻ em có phụ huynh là ngườ? dị tính, dựa trên cả bốn yếu tố quan trọng là: trí thông m?nh của trẻ, sự b?ến chuyển tâm lý, sự thích ngh? vớ? xã hộ?, và mức độ hòa nhập vớ? bè bạn. Một đ?ều quan trọng cần b?ết nữa là xu hướng tính dục của ngườ? bố hay ngườ? mẹ không quyết định được xu hướng tính dục của đứa con. Cha mẹ đồng tính không có nghĩa là con cá? cũng sẽ đồng tính, bở? vì cũng g?ống như cha mẹ dị tính không có nghĩa con cá? họ cũng sẽ dị tính.
11. Có phả? tất cả những ngườ? đồng tính và song tính nam đều nh?ễm HIV?
Không. Đó chỉ là ngộ nhận hoang đường của nh?ều ngườ?. Trong thực tế, nguy cơ nh?ễm HIV l?ên quan đến hành v? của một ngườ?, chứ không l?ên quan đến xu hướng tính dục của ngườ? đó. Mọ? hành v? quan hệ tình dục không an toàn, dù là cùng g?ớ? hay khác g?ớ?, đều nguy h?ểm như nhau. Đ?ều quan trọng cần nhớ về HIV/AIDS là bạn có thể phòng ngừa bệnh bằng cách luôn luôn quan hệ tình dục an toàn, cũng như không sử dụng các chất ma túy.

Theo VNE

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/hieu-lam-thuong-gap-ve-nguoi-dong-tinh-a1886.html

Tag: