Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đổi mới cách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Thứ 7, 23/11/2019 | 11:24


Hàng năm, hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Hàng năm, hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Tin trong nước - Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đổi mới cách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Cán bộ tư pháp, thành viên Trung tâm pháp luật cộng đồng phường Suối Hoa (TP.Bắc Ninh) tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. 

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Đến nay, hội Luật gia tỉnh có gần 900 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội trực thuộc, 8 hội Luật gia cấp huyện, thị xã, thành phố. Hàng năm, hội Luật gia tỉnh luôn chú trọng quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân”.

Bám sát các chương trình, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh, hằng năm hội Luật gia tỉnh xây dựng và triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ địa phương. 5 năm qua, hội Luật gia tỉnh tổ chức hơn 600 buổi tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cho hơn 50.000 lượt người.

Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác tư pháp, các cấp Hội còn chủ động tổ chức hội nghị lấy hơn 450 ý kiến đóng góp vào dự thảo luật, văn bản dưới luật có nội dung quan trọng.

Năm 2018, hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước thành lập trung tâm pháp luật cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 7 trung tâm Pháp luật cộng đồng.

Thời gian tới, hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp lý cho cán bộ, hội viên các cấp; tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phong Vân

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời Sống & Pháp Luật số 186

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-tinh-bac-ninh-doi-moi-cach-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-a301947.html