Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn và tọa đàm


Thứ 7, 09/11/2019 | 00:09


Cùng sự kiện

Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn đợt 2 năm 2019 về công tác Hội, quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Luật gia Việt Nam.

Mới đây, tại TP.Vinh, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn đợt 2 năm 2019 về công tác Hội, quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Luật gia Việt Nam, hướng dẫn kỹ năng công tác Hội và tọa đàm về “Nâng cao chất lượng triển khai đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”.

Tin trong nước - Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn và tọa đàm

Các đại biểu tại cuộc họp chụp ảnh lưu niệm. 

Nội dung cơ bản của buổi tọa đàm là trao đổi về tình hình thực tiễn triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hoạt động xây dựng các mô hình, đặc biệt là sau một năm thực hiện Kế hoạch 638/KH- UBND của UBND tỉnh về triển khai đề án tại các địa phương và sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Qua đó trao đổi kinh nghiệm, phát hiện các mô hình thực hiện có hiệu quả, tương đối phù hợp để nghiên cứu tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng mô hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Nghệ An, tiến tới tham mưu cho việc quyết định lựa chọn xây dựng và triển khai mô hình chung toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe ông Hoàng Quốc Hào - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh quán triệt Chỉ thị 21/CT - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy tốt vai trò Hội Luật gia; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Luật gia Việt Nam; Kế hoạch của Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 4030-CV/TU của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện thông báo Kết luận số 50- TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo công tác Luật gia trong tình hình mới; Các nội dung hướng dẫn kỹ năng để tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam và kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An; Nghe một số vấn đề qua công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án tại Nghệ An, các kết quả một năm thực hiện đề án và những nội dung cần rút kinh nghiệm.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu tham dự còn được quán triệt những nội dung cơ bản của một số đạo luật mà Quốc hội mới thông qua và hướng dẫn kỹ năng tư vấn pháp luật trong thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Luật gia. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn biện pháp chỉ đạo công tác Hội trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Hoàng Liên

Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 178

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-tinh-nghe-an-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-va-toa-dam-a300158.html