HoSE cảnh báo nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc đối với nhiều mã cổ phiếu


Thứ 4, 08/02/2023 | 06:58


Cùng sự kiện

Cổ phiếu của một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong thời gian gần đây bị HoSE cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “ 1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường họp sau đây:... e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá so vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

hose canh bao nguy co huy niem yet bat buoc doi voi nhieu ma co phieu dspl
Hàng loạt cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc. Ảnh minh họa

Do đó, HoSE đã đưa ra thông báo lưu ý về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu của một số doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (MCK: UDC); Công ty CP Năng Lượng và Bất động sản MCG (MCK: MCG); Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An (MCK: HOT) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (MCK: HVN).

Các mã này đều đang trong diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020, 2021 ở mức âm. Cụ thể, cổ phiếu UDC thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-PIĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 ở mức âm 9,99 tỷ đồng và năm 2021 âm 23,430 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của UDC cho thấy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cả năm tiếp tục âm 39,503 tỷ đồng, lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 ở mức âm 72,235 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ Công ty CP Năng Lượng và Bất động sản MCG trong năm 2020 âm 9,33 tỷ đồng và trong năm 2021 ở mức âm 36,78 tỷ đồng. Trong năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ vẫn ở mức âm (-84,48 tỷ đồng).

Cổ phiếu HOT bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 âm 25,07 tỷ đồng, năm 2021 âm 21,098 tỷ đồng. Trong năm 2022, HOT báo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp âm 19,021 tỷ đồng, lỗ lũy kế âm 64,448 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu HVN, mã này bị HoSE ban hành Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM ngày 1/6/2022 giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 của HVN, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm là -10.452,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là -34.199,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu -10.199,2 tỷ đồng.

HoSE lưu ý các công ty trên về khả năng các cổ phiếu trên bị hủy niêm yết nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hose-canh-bao-nguy-co-huy-niem-yet-bat-buoc-doi-voi-nhieu-ma-co-phieu-a565293.html